piątek, 21 czerwca 2024, 2:12

Akt erekcyjny wmurowany!

W 1610 r. w Mikstacie rozpoczęto budowę szpitala miejskiego. Po 411 latach, również w Mikstacie wmurowano akt erekcyjny budowanego od lipca ośrodka zdrowia. W odbywającej się 27 listopada uroczystości wzięli udział: Marlena Maląg – minister rodziny i polityki społecznej oraz posłowie Katarzyna Sójka i Tomasz Ławniczak.

– O zdrowie mieszkańcy Mikstatu zawsze zabiegali i do dziś zabiegają – mówił gospodarz miasta i gminy – burmistrz Henryk Zieliński. Serdecznie powitał minister Marlenę Maląg oraz posłów, nazywając ich dobrymi przyjaciółmi miasta i gminy Mikstat. Podziękował też wszystkim zaangażowanym w tę inwestycję, wymieniając architekta Piotra Jańskiego oraz Marię i Dominika Rogusznych właścicieli firmy MIKSTBUD, budującej ten obiekt.
Dobra współpraca rządu z samorządem przekłada się na wspieranie tak bardzo potrzebnych lokalnych inicjatyw. Dziś w tym trudnym czasie walki z epidemią koronawirusa wszyscy zdajemy sobie sprawę jak ważne jest zdrowie – mówiła M. Maląg.
Głównym wydarzeniem uroczystości było wmurowanie aktu erekcyjnego przez gości przybyłych na teren budowy. Zanim to nastąpiło, odczytano treść pisma, pod którym podpisali się: pani minister, posłowie, władze miasta, budowniczowie, a także personel ośrodka. Podpis złożył również ks. kan. Krzysztof Ordziniak, który następnie ów „kamień węgielny” poświęcił.
W budowanym obiekcie będzie pięć poradni: ogólna, dziecięca, stomatologiczna, ginekologiczna i rehabilitacyjna.
Powierzchnia obiektu wynosi 634 m2. Budynek ośrodka wkomponowany został w krajobraz z uwzględnieniem różnic w wysokości terenu, oświetlenia i efektownego wykorzystania zieleni (np. trawnik na dachu budynku). Obok przychodni zaplanowano 10 miejsc parkingowych, bogatą infrastrukturę zieloną i oświetlenie. O tym wszystkim mówił architekt Piotr Jański – twórca tego śmiałego projektu.
Wykonawcą robót jest firma MIKSTBUD z Mikstatu Pustkowia. Koszt budowy zaplanowano na 5.140.000 zł, z czego 2.800.000 zł stanowi dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Prace rozpoczęły się jeszcze w lipcu br., a ich zakończenie planowane jest na lipiec 2022 r.

K.J.

Więcej w aktualnym numerze „CzO”.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne