niedziela, 14 kwietnia 2024, 3:08

Technikum w Zespole Szkół nr 1 Srebrną Szkołą 2024 rankingu Perspektywy!

Technikum w Zespole Szkół nr 1 otrzymało tytuł Srebrnej Szkoły 2024 w rankingu czasopisma Perspektywy. Ostrzeszowska „Trota” zajęła 32 miejsce w województwie Wielkopolskim i 279 miejsce w kraju. To już kolejny raz, gdy ostrzeszowska szkoła została uhonorowana. 

Zgodnie z regulaminem Kapituły rankingu, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano również dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół: protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych i System Informacji Oświatowej.

W 26. edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy analizowały wyniki 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246) i 1231 techników (spośród 1755), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu (szkoły, w których maturę w maju 2023 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej).

Warto przypomnieć, że Zespół Szkół nr 1 od wielu lat osiąga w tym rankingu bardzo wysokie noty: w 2014 została uhonorowana tytułem Brązowej Szkoły, a w latach 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Srebrnej Szkoły. Natomiast w 2018 roku zdobyła tytuł Złotej Szkoły!

Gratulujemy Dyrekcji, laureatom olimpiad, absolwentom, nauczycielom i uczniom tego sukcesu i życzymy kolejnych! 

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne