niedziela, 16 czerwca 2024, 21:19

Inwestor po raz kolejny odpowiada

Szanowny Panie Pawle Musiał, Szanowni Państwo,

chciałbym ustosunkować się do Pańskiej wypowiedzi na łamach „ CzO”, ale opierając się tylko i wyłącznie o fakty, a także przedstawić reszcie zainteresowanych osób prawdę o naszym wniosku, nie pozostawiając miejsca na domysły czy kłamstwa, których sieć (i nie tylko) jest pełna.

Obowiązujący obecnie na terenach naszej i okolicznych działek MPZP pozwala na:

  1. Budowę budynków o wysokości nawet do 17 m – nasza niska zabudowa (zgodnie z prawem budowlanym) ma mieć wysokość do 14 m.
  2. Wybudowanie ok. 90 lokali mieszkalnych w zabudowie szeregowej – my wnosimy o ok. 120 takich lokali – ta różnica ma zaburzyć czyjś spokój i zniszczyć marzenia?
  3. Zbilansowanie terenu inwestycji, gdzie powierzchnia biologicznie czynna wynosi 20% powierzchni działki – my chcemy przeznaczyć pod ten cel aż 35%! (około 4500 m²).
  4. Zabudowę sąsiadujących z ulicą Polną działek (blisko 42 000 m²) budynkami przemysłowymi, chociażby takimi jak już istniejące w tej dzielnicy (niektóre oddalone od zabudowań mieszkalnych o 10 m): lakiernie samochodowe, wytwórnie konstrukcji stalowych czy produkujących stolarkę otworową. Ta perspektywa nie wzbudza niczyjego sprzeciwu, jest zgodna z naturą, ekologiczna, poprawi bezpieczeństwo i komfort życia? Wokół tego typu zabudowy może Pan żyć i podejmować decyzje o budowie domu, ale nowi sąsiedzi chcący cieszyć się swoim mieszkaniem są źli i budzą negatywne odczucia?

Odnosząc się do zarzutów z Pańskiej wypowiedzi w gazecie, pragnę zaznaczyć, że:

  1. Jako deweloper będziemy budowali infrastrukturę osiedlową, to jest: drogi, chodniki czy ścieżki rowerowe, za własne pieniądze – tego dotyczyła moja wypowiedź. Drogi gminne są publiczne, tak jak Pan słusznie zaznaczył, budowane są za pieniądze NAS wszystkich, również w dużej mierze pieniądze przyszłych lokatorów i mają służyć wszystkim, Panu także. Aby powstała nowoczesna i szersza ulica Polna i Graniczna, musimy, jako deweloper, oddać część naszej działki pod ten cel – ale my cieszymy się, że możemy się przysłużyć, dzięki temu, całej dzielnicy.
  2. Istniejące na terenie naszej działki pole nazywa Pan zielenią. Informuję Pana, że zieleń dopiero powstanie na tych terenach, dzięki naszej inwestycji. Będą to pięknie zagospodarowane miejsca, o powierzchni kilku tysięcy metrów.
  3. Energooszczędne oświetlenie, zasilane z odnawialnych źródeł energii, traktuje Pan jako trujące pobliskich ludzi – tego zarzutu pozwolę sobie nawet nie komentować szerzej.
  4. Co do informacji o zabudowie całej okolicy blokami – ja nie roszczę sobie, jak niektórzy, prawa do decydowania o obcej własności. Skoro zna Pan prawo i nasz wniosek, to doskonale Pan wie, że decyzją Radnych dotyczy tylko i wyłącznie naszej działki. Po co wprowadza Pan opinię publiczną w błąd? Jest to Pańskie celowe działanie?
  5. Pisze Pan drwiąco o placu zabaw, zieleni, ścieżkach i terenach rekreacyjnych, które planujemy zrobić. Na ten cel przeznaczamy blisko 4 500 m² powierzchni naszej działki. Na pewno wskaże Pan z łatwością inne inwestycje, które mają dużo większy wskaźnik tego rodzaju zabudowy. Czy jednak nie jest to prawdą?

Szanowni Państwo,
bardzo mi przykro z powodu wielu kłamstw, nieprawdziwych zarzutów, a nawet zastraszających (!) wypowiedzi niektórych radnych, przeciwników planowanego osiedla, z których nikt nie chciał nawet spróbować zapytać nas o komentarz, zdanie, wyjaśnienie w tym zakresie. Przeciwko komu Państwo protestujecie? Drugiemu człowiekowi, sąsiadowi…?
Decyzja o budowie tego osiedla to duże wyzwanie organizacyjne oraz ryzyko inwestycyjne. Ale chcemy je podjąć w imię korzyści dla miasta i jego mieszkańców. Skoro nie możemy liczyć na pomoc w tym zakresie, to może chociaż na brak przeszkód?
To przedsięwzięcie ma dać naszemu miastu i jego mieszkańcom powód do dumy, chluby, a także liczne korzyści dla lokalnych firm oraz wpływy do miejskiej kasy z zarówno procesu inwestycyjnego, jak i przyszłych lokalnych podatków.
Apeluję do naszych Miejskich Radnych, abyście podjęli Państwo rzetelne, rozwojowe i odważne decyzje z korzyścią dla ogółu naszej społeczności.

 

Hubert Koszarny
KiK Investemnts

 

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne