piątek, 21 czerwca 2024, 3:25

Fajerwerki w świąteczny czas

Okres świąteczno-noworoczny to najgorętszy czas dla fajerwerków i petard. Wielu z nas nie wyobraża sobie sylwestra bez podziwiania kolorowych rozbłysków na tle grudniowego nieba. Co bardziej aktywni sami chcą brać udział w tej zabawie, odpalając petardy. Zanim jednak zaczniemy w ten sposób się bawić, warto wiedzieć, że prawo zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, wyjątkiem jest 31 grudnia oraz 1 stycznia. Strzelanie petardami poza sylwestrem czy Nowym Rokiem może kosztować nas nawet 500 zł mandatu. Przepisy prawne nie zabraniają użytkowania fajerwerków na co dzień, ale tylko na własnych podwórkach i pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Wszyscy handlujący materiałami pirotechnicznymi muszą pamiętać, że sprzedaż fajerwerków lub petard dzieciom i osobom niepełnoletnim jest przestępstwem, a każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Podczas używania wyrobów pirotechnicznych pamiętajmy:

  • Odpalanie fajerwerków to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych. Pod żadnym pozorem fajerwerków nie powinny odpalać dzieci.
  • Należy czytać instrukcje, bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta i zwrócić uwagę na ostrzeżenia. Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki.
  • Korzystając z fajerwerków, należy wybrać miejsce, w którym nie zrobimy nikomu krzywdy i niczego nie zniszczymy. Sprawdźmy, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne.
  • W zamkniętych pomieszczeniach oraz w pobliżu obiektów narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych.
  • Zachowajmy bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji. Nigdy nie pochylajmy się nad ładunkiem – stańmy z boku i trzymajmy źródło ognia w wyciągniętej ręce.
  • W stanie nietrzeźwym oraz w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo nie odpalajmy petard.
  • Jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało.
  • Huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy, ponieważ one mają bardzo wrażliwy słuch, dlatego dźwięk ten może im zrobić większą krzywdę niż sądzimy. Pies fajerwerki odczytuje jako zagrożenie dla siebie, jest wtedy wręcz przerażony. Zadbajmy więc, by nasze czworonogi nie były narażone na odgłosy wybuchów (włączmy im uspokajającą muzykę, bądźmy przy nich, oddalmy je od okna, by nie widziały błysków…).

Jeszcze kilka lat temu władze miast miały prawo ustalić termin użytkowania fajerwerków przez mieszkańców. Jednakże takie obostrzenia były zaskarżane, a wyroki sądowe skłaniały się do tego, że uchwały rad, dotyczące ograniczeń w tym względzie, są sprzeczne z prawem. Oznacza to, że użytkowanie wyrobów pirotechnicznych, w tym także powszechne stosowanie w okresie świątecznym tzw. fajerwerków, określają przepisy wyższego rzędu. Według wykładni prawa „władze samorządowe nie mogą zabraniać, ograniczać lub utrudniać udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych, które spełniają wymagania dyrektyw unijnych, polskich ustaw i innych szczegółowych przepisów tj. są bezpieczne dla życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska naturalnego”.
W związku z tym samorząd Ostrzeszowa już od 2012 r. nie stosuje żadnych „własnych” ograniczeń. Również w bieżącym roku burmistrz nie będzie wydawał zarządzenia porządkowego w tej sprawie.

K.J.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne