czwartek, 23 maja 2024, 11:59

Ostrzeszowscy nauczyciele będą strajkować

Strajk nauczycieli w Ostrzeszowie staje się coraz bardziej realny. 22 marca zakończyło się referendum strajkowe w placówkach oświatowych na terenie gminy. W większości z nich ponad 90% głosujących opowiedziało się za strajkiem.
Spośród 16 placówek w gminie Ostrzesów 12 z nich podjęło decyzję o strajku.

 – Referendum odbyło się w placówkach, które weszły w spór zbiorowy. Do strajku przystąpią nauczyciele z 11 placówek, ponieważ w jednej z nich nie udało się osiągnąć wymaganej ponad połowy głosów, opowiadających się za strajkiem – mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ostrzeszowie, Maria Adamska.
Wśród 11 planujących strajk placówek znajdują się szkoły średnie (I LO, ZS nr 1, ZS nr 2 w Ostrzeszowie) szkoły podstawowe (nr 1 i 2 w Ostrzeszowie, w Rogaszycach, Szklarce Przygodzickiej, Niedźwiedziu i Siedlikowie), przedszkola (nr 5 w Ostrzeszowie) oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrzeszowie.  
W Przedszkolu nr 6 odbyło się ważne referendum, jednak nie uzyskano większości, opowiadającej się za przystąpieniem do strajku.
Przedszkole nr 1 w Ostrzeszowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojowie, Przedszkole w Rogaszycach oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrzeszowie postanowiły nie wchodzić w spór zbiorowy, tym samym zrezygnowały z organizacji referendum i podjęły decyzję o niestrajkowaniu.
Choć w wielu placówkach poparcie dla strajku oscylowało między 90 a 100%, nie oznacza to, że wszyscy nauczyciele rzeczywiście będą strajkować. Wszystko okaże się 8 kwietnia – wtedy planowane jest rozpoczęcie protestów. Według założeń, nauczyciele pojawią się w pracy, jednak nie podejmą żadnych obowiązków służbowych.
Przypomnijmy, że najważniejszym postulatem, o który walczą pracownicy oświaty, jest podniesienie ich wynagrodzeń o 1000 złotych.

GMINA KRASZEWICE
W gminie Kraszewice we wszystkich szkołach oraz przedszkolu pracownicy oświaty będą strajkować. We wszystkich trzech placówkach prawie 100%, biorących udział w referendum, opowiedziało się za strajkiem.

GMINA CZAJKÓW
Szkoła podstawowa w Czajkowie również opowiedziała się za strajkiem, z około 90% poparciem.

GMINA KOBYLA GÓRA
Szkoły podstawowe w gminie Kobyla Góra również przystąpią do strajku – niestety oficjalne wyniki referendum nie są jeszcze znane.

GMINA DORUCHÓW
W gminie Doruchów szkoła podstawowa zdecydowała w referendum o przystąpieniu do strajku pracowników oświaty, natomiast przedszkole w Doruchowie strajkować nie będzie.

GMINA GRABÓW
W gminie Grabów w trzech szkołach podstawowych (Grabów, Marszałki, Bukownica) pracownicy zdecydowali o wzięciu udziału w strajku. W szkole podstawowej w Bobrownikach nie przeprowadzono referendum.

GMINA MIKSTAT
W gminie Mikstat nie są jeszcze znane wyniki przeprowadzonych referendów. Natomiast szkoła podstawowa w Biskupicach Zabarycznych nie weszła w spór zbiorowy, tym samym strajku tam nie będzie.

K. Przybysz

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne