sobota, 13 lipca 2024, 13:10

Sprzeciw wobec nazwy Schildberg

W ostatnich dniach miejscowe media opublikowały informację o rozpoczęciu działalności stowarzyszenia „GRUPA POSZUKIWACZY SCHILDBERG” w Ostrzeszowie.

W obecnych czasach, kiedy to coraz bardziej brakuje społeczników, każda nowa inicjatywa cieszy i budzi zainteresowanie.
Proponuję jednak zmianę nazwy powstającego stowarzyszenia.

UZASADNIENIE

Schildberg to nazwa, która została nadana naszemu miastu przez zaborców – Prusaków (123 lata niewoli) i hitlerowskie Niemcy w czasie II wojny światowej – a więc używana była w latach tragicznego zniewolenia naszej ojczyzny i miasta.
Ja, Bohdan Ogrodowski – jako jedyny jeszcze żyjący członek pięcioosobowej rodziny, przymusowo wysiedlony ze swojego domu, miasta i ojczyzny w dniu 15 czerwca 1944 r., wywieziony do obozu przejściowego w Łodzi i Dachau – przez hitlerowskiego okupanta, i skazany na poniewierkę w Bawarii, z rodzeństwem w wieku 9 miesięcy, 2,5 roku i 4 lat – protestuję!
Protestuję przeciwko użyciu nazwy Schildberg – w dodatku z użyciem aktualnego herbu Ostrzeszowa!, gdyż to policzek wymierzony w patriotów i ludzi, którzy osobiście doświadczyli koszmarów wojny oraz podzielili los 2,5 tysiąca osób wypędzonych ze swoich domostw na ziemi ostrzeszowskiej. Nazwa Schildberg obarczona jest piętnem niewoli i upodlenia.
Proponuję zrezygnować z tej formy nazwy stowarzyszenia i dokonać zmiany.
Życzę organizatorom sukcesów i spełnienia zamierzeń, o których marzą.

Bohdan Ogrodowski

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne