niedziela, 16 czerwca 2024, 12:04

Spotkanie z żywą historią

W poniedziałek, na zaproszenie Biblioteki Publicznej w Mikstacie, odbyło się spotkanie młodzieży szkolnej z Panem Maciejem Elantkowskim.

Pan Elantkowski jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, magistrem historii ze specjalnością nauczycielską. Obecnie pracuje jako adiunkt w Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie.

Zainteresowania naukowe skupia głównie wokół I wojny światowej (zarówno w aspekcie politycznym, społecznym, militarnym oraz udziału Polaków w tym konflikcie), powstania wielkopolskiego, historii II Rzeczypospolitej i II wojny światowej. Licencjonowany przewodnik po Szlaku Piastowskim. Regionalista zainteresowany historią Wielkopolski i jej upamiętnianiem. Twórca szlaku turystycznego „Śladami Powstania Wielkopolskiego w Gnieźnie”.

Od wielu lat prowadzi działalność historyczną i edukacyjną, polegającą  m.in.  na organizowaniu spotkań z młodzieżą. W trakcie takich spotkań omawia najważniejsze wydarzenia z historii Polski XX wieku. Z młodzieżą ze szkoły podstawowej omówione zostało powstanie wielkopolskie.

Ważną częścią spotkania była prezentacja i pokaz przywiezionych historycznych przedmiotów – umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia żołnierskiego z omawianego okresu.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy, ponieważ w trakcie była możliwość osobistego obejrzenia przywiezionych eksponatów, wzięcia do ręki karabinów, przymierzenia munduru lub czapki.

U.R

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne