sobota, 20 lipca 2024, 23:11

Siedlikowska leśna ścieżka już niedługo!

Do Szkoły Podstawowej dotarły zamówione elementy edukacyjne, które zostaną zamontowane na terenie wokół budynku!

Przypomnijmy, że siedlikowska szkoła brała udział w ogłoszonym przez Lasy Państwowe konkursie „Klasa z Drewna”. Jego celem było propagowanie drewna jako ekologicznego i trwałego surowca, ale też zwrócenie uwagi na znaczenie lasów: naturalnego domu wielu zwierząt, niezwykle bioróżnorodnego i istotnego dla człowieka. 

W konkursie brały udział szkoły z całej Polski, a Szkoła Podstawowa w Siedlikowie znalazła się wśród nagrodzonych szczęśliwców. „Siedlikowska leśna ścieżka edukacyjna” została w pełni zaakceptowana przez komisję konkursową i tym samym szkoła pozyskała dofinansowanie w kwocie 99 000 zł!

– Głównym celem przedsięwzięcia jest założenie ścieżki edukacyjnej ze specjalnie wytyczonymi i urządzonymi trasami spacerowymi przeznaczonymi do nauki przyrodniczo – leśnej oraz aktywnego wypoczynku – można przeczytać w mediach społecznościowych szkoły – Z walorów ścieżki edukacyjnej będą mogli korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej w Siedlikowie i mieszkańcy Siedlikowa oraz uczniowie i nauczyciele okolicznych szkół z Miasta i Gminy Ostrzeszów oraz Powiatu Ostrzeszowskiego, turyści odwiedzający Siedlików.

Jednak „Siedlikowska leśna ścieżka edukacyjna” to nie tylko pięknie wykonane elementy ilustrujące różnorodność polskiej przyrody i przybliżające oglądającym mieszkańców lasu – to również scenariusze zajęć, których autorkami są panie Maria Chróścik i Renata Cempel, to także wiele pracy poświęconej na opracowanie projektu (którego wykonaniem zajęła się pani dyrektor Anna Wiśniewska Polus) i wizualizacji terenu (a to Ścieżka zawdzięcza pani Beacie Michalak).

Już wkrótce zobaczyć będzie można efekty pracy, włożonej w przygotowanie projektu i w jego realizację. Serdecznie gratulujemy całej szkole, a w szczególności pomysłodawczyniom i realizatorkom konkursowego zadania!

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne