czwartek, 20 czerwca 2024, 0:37

Ośmioro radnych pozbawionych mandatu

11 lutego wygasło osiem mandatów w Radzie Powiatu w Ostrzeszowie, bowiem ukazał się „Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego”, w którym zamieszczono zarządzenie wojewody w tej sprawie. 

Mandaty utracili: Radosław Gatkowski, Stefan Hebisz, Ewa Kubiak, Jerzy Mucha, Walenty Okoń, Marianna Powązka, Katarzyna Sójka i Ignacy Śmiatacz.

Jest to skutek decyzji Sądu Okręgowego w Kaliszu, który pozytywnie rozpatrzył skargę wniesioną przez komitet „Lewica i Bezpartyjni”, zarządzając ponowne przeliczenie głosów w Obwodzie nr 1 w Mikstacie, wchodzącym w skład Okręgu nr 2.
Ponowne ustalenie wyników głosowania przez Obwodową Komisję Wyborczą ds. Ustalenia Wyników Głosowania nr 1 w Mikstacie w Okręgu Wyborczym nr 2 w wyborach do Rady Powiatu w Ostrzeszowi,. przeprowadzonych 21 października 2018 roku, zgodnie z zarządzeniem wojewody wielkopolskiego, nastąpi 3 marca.

www.powiatostrzeszowski.pl

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne