piątek, 19 lipca 2024, 8:31

Nominacja generała Adama Joksa

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wręczył nominacje na nowe stanowiska służbowe generałom Wojska Polskiego. Nominację taką otrzymał, pochodzący z Mikstatu,  gen. dyw. Adam Joks, który z dniem 8 lipca 2019 r. wyznaczony został na stanowisko Dowódcy Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC) w Bydgoszczy.

Adam Joks zastąpił generała dywizji Niemca Wilhelma Grüna, który stał na czele JFTC od 2016 r.
Prezydent Andrzej Duda wystosował do generała list gratulacyjny, w którym czytamy m.in.:
Jestem przekonany, że sprosta pan wyzwaniu wysoko postawionej przez poprzedników poprzeczki. Stając na czele NATO-wskiej struktury będzie pan generał jednocześnie ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej i Sił Zbrojnych RP wobec naszych sojuszników i partnerów. Wierzę, że doskonale wypełni pan tę misję.
Prezydent życzył też generałowi powodzenia w realizacji nowego zadania.
W związku z nominacją, podczas zbiórki z udziałem kadry dowódczej, żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej gen. Andrzejczak – szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – podziękował odchodzącemu oficerowi za wybitny dorobek w służbie wojskowej, w szczególności za znaczące osiągnięcia w realizacji zadań w SGWP i wyróżnił generała Adama Joksa Szablą Honorową Wojska Polskiego.
– Służył na wielu stanowiskach, w wojskach pancernych, zmechanizowanych i desantowych. Jest oficerem kompletnym, bardzo doświadczonym, przygotowanym do pełnienia kolejnych ważnych funkcji na rzecz Sił Zbrojnych RP. Jego absolutna dyspozycyjność i subordynacja w chwili podejmowania kolejnego wyzwania jest warta naśladowania. Taka postawa powinna stanowić wzór dla wszystkich żołnierzy – podkreślił gen. Andrzejczak podczas swojego wystąpienia.
Panu generałowi gratulujemy kolejnej prestiżowej nominacji i życzymy powodzenia oraz satysfakcji z pełnienia nowej – zaszczytnej i odpowiedzialnej – funkcji.  

Źródło: www.gov.pl/web/obrona-narodowa; sgwp.wp.mil.pl


Dokonania generała

Adam Joks urodził się 5 lipca 1966 w Ostrzeszowie. Edukację wczesnoszkolną odebrał w  Mikstacie i Ostrzeszowie.
W latach 1986-1990 był podchorążym Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. W 1990 roku został mianowany podporucznikiem.
Pełnił służbę wojskową na stanowisku dowódcy plutonu w 13. Pułku Zmechanizowanym w Kożuchowie, dowódcy plutonu szkolnego i kompanii szkolnej w 9. Ośrodku Szkolenia Specjalistów Czołgowych w Ostrowie Wielkopolskim.
Ukończył studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej oraz – w 1994 – kursy dowódców plutonu i kompanii w Szkole Wojsk Pancernych Bundeswehry w Münster.
Od 1997 do 1999 studiował w Akademii Obrony Narodowej, następnie został wyznaczony na stanowisko dowódcy batalionu zmechanizowanego w 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu. W 2002 został przeniesiony do Dowództwa Wojsk Lądowych na stanowisko specjalisty w Zarządzie Operacji Lądowych G-3.
Od 2003 do 2004 odbywał studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej w zakresie zarządzania kryzysowego. W 2004 roku awansował na podpułkownika.
Po ukończeniu studiów został skierowany do służby w ramach trzeciej zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku na stanowisko zastępcy szefa Oddziału G-9 Sztabu Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. W 2006 objął stanowisko dowódcy Centralnej Grupy Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej w Kielcach.
W 2007 ukończył zaawansowane studia bezpieczeństwa w Europejskim Centrum Studiów im. George C. Marshalla w Garmisch-Partenkirchen. Po tych studiach został przeniesiony do dowództwa wojsk lądowych na stanowisko głównego specjalisty Zarządu Operacji Lądowych G-3 Dowództwa Wojsk Lądowych, a 2 grudnia 2007 został wyznaczony na stanowisko zefa Zarządu Operacji Lądowych G-3. W tym czasie odbył w 2010 studia polityki obronnej w Akademii Wojennej Wojsk Lądowych w Carlisle Barracks w USA. W grudniu 2012 objął stanowisko dowódcy 6. Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie, a 1 sierpnia 2013 został mianowany na stopień generała brygady.
W 2015 ukończył kurs oficerów flagowych w Akademii Obrony NATO w Rzymie.
Decyzją ministra obrony narodowej z 18 lipca 2017 r. został wyznaczony na stanowisko szefa Sztabu Wielonarodowej Dywizji Północ – Wschód w Elblągu, a 10 stycznia 2018 roku – na stanowisko zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP.
22 lutego 2018 roku prezydent RP mianował go na stopień generała dywizji.

Za Wikipedią

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne