wtorek, 5 grudnia 2023, 7:23

Nominacja generała Adama Joksa

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wręczył nominacje na nowe stanowiska służbowe generałom Wojska Polskiego. Nominację taką otrzymał, pochodzący z Mikstatu,  gen. dyw. Adam Joks, który z dniem 8 lipca 2019 r. wyznaczony został na stanowisko Dowódcy Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC) w Bydgoszczy.

Adam Joks zastąpił generała dywizji Niemca Wilhelma Grüna, który stał na czele JFTC od 2016 r.
Prezydent Andrzej Duda wystosował do generała list gratulacyjny, w którym czytamy m.in.:
Jestem przekonany, że sprosta pan wyzwaniu wysoko postawionej przez poprzedników poprzeczki. Stając na czele NATO-wskiej struktury będzie pan generał jednocześnie ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej i Sił Zbrojnych RP wobec naszych sojuszników i partnerów. Wierzę, że doskonale wypełni pan tę misję.
Prezydent życzył też generałowi powodzenia w realizacji nowego zadania.
W związku z nominacją, podczas zbiórki z udziałem kadry dowódczej, żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej gen. Andrzejczak – szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – podziękował odchodzącemu oficerowi za wybitny dorobek w służbie wojskowej, w szczególności za znaczące osiągnięcia w realizacji zadań w SGWP i wyróżnił generała Adama Joksa Szablą Honorową Wojska Polskiego.
– Służył na wielu stanowiskach, w wojskach pancernych, zmechanizowanych i desantowych. Jest oficerem kompletnym, bardzo doświadczonym, przygotowanym do pełnienia kolejnych ważnych funkcji na rzecz Sił Zbrojnych RP. Jego absolutna dyspozycyjność i subordynacja w chwili podejmowania kolejnego wyzwania jest warta naśladowania. Taka postawa powinna stanowić wzór dla wszystkich żołnierzy – podkreślił gen. Andrzejczak podczas swojego wystąpienia.
Panu generałowi gratulujemy kolejnej prestiżowej nominacji i życzymy powodzenia oraz satysfakcji z pełnienia nowej – zaszczytnej i odpowiedzialnej – funkcji.  

Źródło: www.gov.pl/web/obrona-narodowa; sgwp.wp.mil.pl


Dokonania generała

Adam Joks urodził się 5 lipca 1966 w Ostrzeszowie. Edukację wczesnoszkolną odebrał w  Mikstacie i Ostrzeszowie.
W latach 1986-1990 był podchorążym Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. W 1990 roku został mianowany podporucznikiem.
Pełnił służbę wojskową na stanowisku dowódcy plutonu w 13. Pułku Zmechanizowanym w Kożuchowie, dowódcy plutonu szkolnego i kompanii szkolnej w 9. Ośrodku Szkolenia Specjalistów Czołgowych w Ostrowie Wielkopolskim.
Ukończył studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej oraz – w 1994 – kursy dowódców plutonu i kompanii w Szkole Wojsk Pancernych Bundeswehry w Münster.
Od 1997 do 1999 studiował w Akademii Obrony Narodowej, następnie został wyznaczony na stanowisko dowódcy batalionu zmechanizowanego w 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu. W 2002 został przeniesiony do Dowództwa Wojsk Lądowych na stanowisko specjalisty w Zarządzie Operacji Lądowych G-3.
Od 2003 do 2004 odbywał studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej w zakresie zarządzania kryzysowego. W 2004 roku awansował na podpułkownika.
Po ukończeniu studiów został skierowany do służby w ramach trzeciej zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku na stanowisko zastępcy szefa Oddziału G-9 Sztabu Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. W 2006 objął stanowisko dowódcy Centralnej Grupy Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej w Kielcach.
W 2007 ukończył zaawansowane studia bezpieczeństwa w Europejskim Centrum Studiów im. George C. Marshalla w Garmisch-Partenkirchen. Po tych studiach został przeniesiony do dowództwa wojsk lądowych na stanowisko głównego specjalisty Zarządu Operacji Lądowych G-3 Dowództwa Wojsk Lądowych, a 2 grudnia 2007 został wyznaczony na stanowisko zefa Zarządu Operacji Lądowych G-3. W tym czasie odbył w 2010 studia polityki obronnej w Akademii Wojennej Wojsk Lądowych w Carlisle Barracks w USA. W grudniu 2012 objął stanowisko dowódcy 6. Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie, a 1 sierpnia 2013 został mianowany na stopień generała brygady.
W 2015 ukończył kurs oficerów flagowych w Akademii Obrony NATO w Rzymie.
Decyzją ministra obrony narodowej z 18 lipca 2017 r. został wyznaczony na stanowisko szefa Sztabu Wielonarodowej Dywizji Północ – Wschód w Elblągu, a 10 stycznia 2018 roku – na stanowisko zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP.
22 lutego 2018 roku prezydent RP mianował go na stopień generała dywizji.

Za Wikipedią

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

Zbliżające się wydarzenia
Aktualnie nie ma żadnych wydarzeń.

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne