Reklama

czwartek, 18 kwietnia 2024, 9:44

Powiat dla straży pożarnej

Powiat ostrzeszowski dołoży się do zakupu łodzi ratowniczej – z wnioskiem o dofinansowanie do zarządu wystąpił komendant Komendy Powiatowej PSP st. Bryg. Tomasz Mak. Chodzi o łódź z napędem silnikowym i przyczepką transportową.

Państwowa Straż Pożarna, zgodnie z zasadami organizacji ratownictwa wodnego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, w ramach swoich zadań jest zobowiązana do niesienia pomocy tonącym, ratowania ludzi na wodach powodziowych oraz likwidacji nagłych zagrożeń dla środowiska wodnego.
Jak pokazuje analiza zagrożeń, na terenie powiatu powierzchnia zalewowa tylko Prosny oraz zalewu Blewąska wynosi prawie 2400 hektarów, a do ewentualnej ewakuacji przewidzianych jest ponad 30 gospodarstw, zamieszkanych przez ok. 160 osób. Wysokie jest również  ryzyko utonięć. W związku z tym Komenda Powiatowa PSP złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej w ramach naboru wniosków z zakresu doposażania jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 tysięcy złotych, a koszt zakupu łodzi ratowniczej to 55 tysięcy, dlatego strażacy zwrócili się o finansowe wsparcie do samorządu powiatowego oraz samorządów miejskich i gminnych powiatu ostrzeszowskiego.
– Wspólna pomoc przełoży się na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu – podkreśla komendant Tomasz Mak.
Sprawa była omawiana na posiedzeniu zarządu Powiatu.

www.powiatostrzeszowski.pl

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne