czwartek, 23 maja 2024, 10:53

MEDAL DLA JANUSZA PAPRZYCKIEGO

 Janusz Paprzycki – pedagog, nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca, trener i sędzia sportowy, został

uhonorowany medalem „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów”. Wręczenie medalu nastąpiło 15 czerwca podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Rady – Beata Calińska, przywołała treść uchwały podjętej 23 czerwca br. Wtedy to radni jednogłośnie zdecydowali o przyznaniu tego zaszczytnego wyróżnienia.

– Pan Janusz Paprzycki, mieszkaniec Ostrzeszowa, jest osobą o niekwestionowanym autorytecie. To żywa ikona sportu i edukacji, wspaniały wychowawca młodzieży, niestrudzony propagator kultury fizycznej, który swoją długoletnią aktywną działalnością i pełnym zaangażowaniem w życie naszego miasta, niewątpliwie zasłużył na szczególne uznanie – uzasadniał wyróżnienie burmistrz Patryk Jędrowiak. Burmistrz przypomniał też życiorys zasłużonego ostrzeszowianina.

Janusz Paprzycki urodził się 14 lutego 1930 r. w Trzemesznie. Pracę zawodową rozpoczął w 1952 r. w Kleczewie, ucząc w tamtejszej szkole podstawowej i liceum. Rok później był już w Ostrzeszowie prowadząc do 1959 r. zajęcia w tutejszym Liceum Ogólnokształcącym, a następnie, aż do 1990 r. w Szkole Podstawowej nr 1. Dodatkowo, jako nauczyciel wf pracował w Szkole Rolniczej. Już po osiągnięciu wieku emerytalnego, w latach 1990-1999 prowadził zajęcia w SP nr 3. Stworzył swego rodzaju wzorzec nauczyciela-pasjonata. Jako nauczyciel i trener był wymagający i konsekwentny, ale przede wszystkim zaangażowany w sprawy swoich podopiecznych. Przez blisko pół wieku organizował crossy ostrzeszowskie, a przez 37 lat był sędzią piłkarskim i obserwatorem kaliskiego OZPN. Dał się poznać też społeczności lokalnej jako arbiter oraz instruktor piłki ręcznej, a także sędzia lekkoatletyki.

Działalność zawodowa i społeczna Janusza Paprzyckiego była dostrzegana i doceniana, o czym świadczy szereg odznaczeń i wyróżnień. Do tych najważniejszych zaliczyć można: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznakę Honorową Okręgowego Związki Lekkoatletyki, Złotą Odznakę Honorową Wielkopolskiego Związku PN. Kilka lat temu otrzymał też medal z okazji 65-lecia SZS Województwa Wielkopolskiego. Przed rokiem nagrodzony został „Super Championem” za całokształt działalności. Do tej bogatej kolekcji odznaczeń dołączył teraz medal „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów”. Z inicjatywą uhonorowania Janusza Paprzyckiego tym cennym medalem wystąpił klub piłkarski Victoria. Prezes Andrzej Sikora w serdecznych słowach zwrócił się do nagrodzonego medalem:

– Drogi Panie Janusz, Panie Profesorze, Panie Trenerze, Panie Wychowawco! Z szacunkiem patrzymy na Pańskie osiągnięcia i z radością przyjmujemy wyróżnienie, które otrzymuje Pan od władz Ostrzeszowa. Nie jest to jednak nagroda z kategorii tych urzędowych i oficjalnych – tych ma Pan już bardzo dużo. To nagroda od całej rzeszy Pana wychowanków, wdzięcznych rodziców, kibiców sportowych oraz ludzi związanych ze sportem, których prowadził Pan niełatwymi drogami prawdy i odpowiedzialności.  Gratulujemy z całego serca i z uśmiechem po sportowemu dodajemy – nikt nie dogoni Paprzyckiego, bo nie ma lepszego od niego.

Wręczenie medalu przez burmistrza i przewodniczącą Rady Miejskiej stanowiło podniosły i uroczysty moment zwieńczony burzą oklasków. Potem głos zabrał sam odznaczony, dziękując wszystkim, którzy się do tego wyróżnienia przyczynili. Osobne, bardzo ciepłe słowa wdzięczności skierował do żony Danuty, z którą – jak zauważył – żyje już 68 lat! W wystąpieniu pana Janusza nie zabrakło też szkolnych wspomnień. Do wspomnień często powracali również znajomi i przyjaciele, śpiesząc z gratulacjami, życzeniami, dyplomami i bukietami kwiatów. Wszyscy goście zabierający głos, doceniając wielki profesjonalizm i sportową pasję laureata, podkreślali dobroć i serdeczność, którą pan Janusz obdarza każdego człowieka. Zwieńczenie uroczystości stanowił program sportowo-artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1.

Panu Januszowi Paprzyckiemu gratulujemy sportowych, trenerskich i pedagogicznych osiągnięć. Niechaj będą one źródłem satysfakcji i uznania.  

K.Juszczak

 

Więcej o uroczystości w najnowszym numerze „Czasu Ostrzeszowskiego”.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne