środa, 22 maja 2024, 9:44

Koronawirus: DPS w Marszałkach – 18 czerwca, godz. 9.30

Spośród 29 pracowników zamkniętych w DPS z mieszkańcami, 28 osób ma ujemny wynik testów na obecność koronawirusa, u jednej osoby badanie było nieudane i trzeba je powtórzyć.

Spośród pracowników pozostających poza placówką u jednej osoby stwierdzono wynik pozytywny, nie spłynęły jeszcze wyniki 2 osób, wszystkie pozostałe są wolne od koronawirusa.
Nie ma jeszcze wyników wszystkich mieszkańców DPS, dodatni wynik stwierdzono u jednej podopiecznej (mieszka ona na tym samym piętrze, co osoby, u których wcześniej badanie dało wynik dodatni).
W tej chwili w szpitalach jednoimiennych w Poznaniu przebywają: 1 pracownik oraz 7 mieszkańców DPS w Marszałkach (u 6 stwierdzono obecność koronawirusa, jedna, mimo wyniku ujemnego, znajduje się pod obserwacją, ponieważ była w karetce z zarażonymi). Pracownica, u której stwierdzono wynik pozytywny w poniedziałkowych badaniach, jest pod obserwacją domową.

 

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne