piątek, 14 czerwca 2024, 5:12

II sesja Rady Powiatu

SKŁADY KOMISJI I PENSJA STAROSTY USTALONE

Podczas odbywającej się 20 maja 2. sesji Rady Powiatu, ustalone zostały składy stałych komisji Rady. Zdecydowano też o pensji dla starosty, która wynosić będzie 19 265 zł brutto.

Można powiedzieć, że „17” to cyfra przypisana obradom tej sesji Rady Powiatu. Niemal wszystkie głosowania, a było ich kilkanaście, zakończyły się wynikiem 17 głosów „za”. Takiej jednomyślności w głosowaniach Rady Powiatu, nie doświadczyliśmy w poprzednich kadencjach. Jedynie w głosowaniu nad wynagrodzeniem dla nowego starosty ostrzeszowskiego, Dariusza Świtonia, radny Tomasz Skoczylas wstrzymał się od głosu, trochę „psując” tę niebywałą zgodność głosowań.

WYBÓR KOMISJI I PRZEWODNICZĄCYCH

Pierwszą do załatwienia sprawą było ustalenie składów komisji i wybranie ich przewodniczących. Niewielka trudność wystąpiła przy składzie Komisji Rewizyjnej. Zgłosiło się do niej trzech kandydatów, tymczasem liczba minimalna, to cztery osoby. Ponieważ w statucie istnieje zapis, aby w składzie tej komisji byli przedstawiciele wszystkich klubów, wypadało, by do zgłoszonych wcześniej radnych: Adama Grzyba, Konrada Kuświka i Mariusza Mądrego, dołączył ktoś z radnych PiS. Jednakże radni PiS zrezygnowali z tego przywileju. W tej sytuacji skład Komisji Rewizyjnej zgodził się uzupełnić radny Bartosz Strzelecki.

Po przyjęciu przez Radę składów wszystkich komisji ogłoszono przerwę. W jej trakcie członkowie poszczególnych komisji ustalili między sobą kandydatów na przewodniczących, których potem, podczas głosowań radni zgodnie zaakceptowali. Spośród nowo wybranych przewodniczących jedynie przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Adam Grzyb, w minionej kadencji też pełnił tę funkcję. Pozostali w tej roli debiutują.

Oto składy poszczególnych komisji i ich przewodniczący:

KOMISJA REWIZYJNA:
Adam Grzyb, Konrad Kuświk, Mariusz Mądry, Jan Puchała, Bartosz Strzelecki.
Przewodniczący komisji – Adam Grzyb.

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:
Damian Lis, Andrzej Manikowski, Jan Puchała
Przewodniczący komisji – Andrzej Manikowski.

KOMISJA FINANSÓW I MIENIA POWIATU:
Lech Janicki, Konrad Kuświk, Marek Nowiński, Jan Puchała, Bartosz Strzelecki
Przewodniczący komisji – Konrad Kuświk.

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU:
Mariusz Mądry, Eugeniusz Morta, Michał Szmaj, Dariusz Świtoń.
Przewodniczący komisji – Eugeniusz Morta.

KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I PROMOCJI POWIATU:
Paweł Galbierczyk, Radosław Gatkowski, Adam Grzyb, Damian Lis, Andrzej Manikowski, Anna Mądra, Tomasz Skoczylas.
Przewodniczący komisji – Damian Lis.

KOMISJA ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ I SPRAW PUBLICZNYCH:
Lech Janicki, Marek Nowiński, Bartosz Strzelecki, Michał Szmaj, Dariusz Świtoń.
Przewodniczący komisji – Bartosz Strzelecki.

**

WYNAGRODZENIE STAROSTY – 19 265 zł!

Ważną i na ogół mocno dyskutowaną sprawą było ustalenie wynagrodzenia dla starosty. Tym razem dyskusji nie było, a projekt uchwały przyjęto przy 1 głosie wstrzymującym się, mimo że pensja starosty do skromnych nie należy i wynosi 19 265 zł brutto. Sam starosta, Dariusz Świtoń nie brał udziału w głosowaniu.

Na tę kwotę wynagrodzenia dla starosty składają się:

– wynagrodzenie zasadnicze – 10 250 zł

– dodatek funkcyjny – 3.150 zł

– dodatek specjalny – 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. 4 020 zł.

– dodatek za wysługę lat – 18% wynagrodzenia zasadniczego, który 1 września będzie wzrastał o 1%, obecnie jest to kwota 1.845 zł

LECH JANICKI REPREZENTANTEM POWIATU W WOKiSS

W ostatniej z uchwał radni wybrali osobę reprezentującą powiat w stowarzyszeniu Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Ponieważ zwyczajowo była to osoba wicestarosty, zdecydowano, że tak też pozostanie. Zatem powiat ostrzeszowski w WOKiSS reprezentował będzie wicestarosta Lech Janicki.

INTERPELACJE RADNYCH

Na koniec pozostały interpelacje, które zgłosiło trzech radnych.

– W pierwszej, Andrzej Manikowski pytał o etatowych i pozaetatowych członków zarządu, o których mowa w statucie. Wobec tego takie rozróżnienie powinno być ujęte e treści uchwały przyjętej na poprzedniej sesji.

– Dwie interpelacje zgłosił Bartosz Strzelecki. Prosił o wykaz uwag Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w latach 2020-2024, wykazanych w protokołach kontrolnych OCZ, a także o zestawienie zatrudnienia w administracji OCZ w dniu 31.10.2020 r. i 30.04.2024 r. Radny prosił też o przedstawienie zasad dofinansowania imprez i różnych działań organizowanych przez organizacje i stowarzyszenia.

– Z zapytaniem nt. zlecenia do wykonania projektów dróg na terenie powiatu ostrzeszowskiego zwrócił się radny Adam Grzyb. Takie projekty miały zostać przygotowane w myśl uchwał podjętych w poprzedniej kadencji na dwóch ostatnich sesjach. Ponadto radny proponował, by wystąpić z wnioskiem do OLGD o dotację, która umożliwiłaby remont kilku przystanków autobusowych w Potaśni i Siedlikowie.

K. Juszczak

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne