Reklama

czwartek, 18 kwietnia 2024, 10:00

I Komunia Święta – komunikat diecezji kaliskiej

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej jest zawsze ważnym wydarzeniem w życiu wspólnoty parafialnej. Szczególnie dla dzieci, ich rodziców i rodzin powinien to być niezwykły dzień. Dlatego nie można negować całej zewnętrznej oprawy, ale nie można zapomnieć o tym, co jest najważniejsze, o spotkaniu z Jezusem Chrystusem. Tylko On, obecny w Eucharystii, powinien stać w centrum i na pierwszym miejscu.

Czas pandemii przynosi nam wiele trudności i ograniczeń, dlatego potrzeba też więcej otwartości i wzajemnego zrozumienia przy organizowaniu tejże uroczystości. Nie można określić jednoznacznych zasad i reguł dla wszystkich parafii, ponieważ w zaistniałej sytuacji należy brać pod uwagę wielkość kościoła i ilość dzieci przystępujących do sakramentu. Proboszczowie naszej diecezji otrzymali już wcześniej wskazówki, które mogą być pomocne w odpowiedzialnym i roztropnym podejmowaniu decyzji.
Należy więc wziąć po uwagę:
– limit osób mogących uczestniczyć w liturgii
– konsultacje z rodzicami dzieci przy podejmowaniu decyzji
– poziom przygotowania dzieci do sakramentów
– różne formy przeprowadzenia uroczystości, więcej możliwych terminów i mniejsze grupy, także indywidualne uroczystości o charakterze rodzinnym
Proboszczów prosimy, aby wykazali się swoim wyczuciem i doświadczeniem duszpasterskim, rodziców natomiast prosimy o zrozumienie dla swoich duszpasterzy, którzy są zmuszeni do podejmowania trudnych decyzji.
Trwajmy we wspólnej modlitwie o ustanie pandemii i wzmacniajmy naszą wiarę w obecność Chrystusa Zmartwychwstałego w Eucharystii.

ks. Paweł Guździoł
Wikariusz Biskupi ds. duszpasterskich

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne