czwartek, 25 lipca 2024, 17:45

„BAJKOWE ZABAWY ZE SŁOWEM” po raz XX-sty

W tym roku obchodziliśmy Jubileusz dwudziestolecia powstania „Bajkowych zabaw ze słowem”. Hasłem naszej Olimpiady Językowej było następujące: „Jak Pyza mała Polskę poznawała?” A pochodziło od Pyzy – bohaterki literackiej utworu p. Hanny Januszewskiej „Pyza na polskich dróżkach”.

Nasza Olimpiada Językowa cieszyła się w środowisku zainteresowaniem i zaufaniem. Zgłosiło się do niej siedem zespołów wraz z opiekunami z powiatu ostrzeszowskiego ze szkół i przedszkoli.

Organizatorem w tym roku szkolnym było Przedszkole Integracyjne w Rojowie – Laureat ubiegłorocznej Olimpiady. Patronat Honorowy nad Olimpiadą sprawuje Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie.

6 czerwca b.r. w gościnnych progach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rojowie odbyło się podsumowanie Olimpiady.

Komisja podkreślała bardzo wysoki i wyrównany poziom znajomości naszej bajkowej bohaterki. A dzieci chętnie i zadowoleniem brały udział w propagowanych zabawach i zadaniach. Aby mogły zostać pięknie wynagrodzone, potrzebne było grono oddanych sponsorów.

Dziękujemy serdecznie Starostwu Powiatowemu w Ostrzeszowie. Podziękowania otrzymuje również – Biblioteka Miasta i Gminy, Muzeum Regionalne, Bank PKO SA., Przedszkole „Bajkowa Jedyneczka”, Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie, Gabinet Terapeutyczny Anita Mikołajczyk „Rozwiń Skrzydła” oraz CPE „Świat Żaka”.

Jako inicjatorzy, organizatorzy, mamy nadzieję, że przełoży się to na zakładane cele – rozbudzanie u dzieci zainteresowań językiem ojczystym, motywowanie do czytania książek, integrowanie środowiska przedszkoli i szkół w powiecie.

Bożena Dittfeld

Anna Jastrzębska – Urbańska

Kamila Mach

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne