piątek, 19 lipca 2024, 1:41

Pod opieką Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną”.

To było ważne wydarzenie dla osób wierzących z Ostrzeszowa i okolic. Z inicjatywy parafii św. Jadwigi Królowej u granic Ostrzeszowa, przy ul. Hetmańskiej, stanął posąg Świętego Michała Archanioła. Ten święty, pogromca złych mocy i obrońca Boga, ma strzec Ostrzeszów i mieszkańców miasta.

W środę, 12 czerwca, bezpośrednio po wieczornej mszy św. w kościele Świętej Jadwigi Królowej, został poświęcony posąg św. Michała Archanioła. Podczas krótkiego nabożeństwa przy figurze świętego, wierni zawierzyli siebie Michałowi Archaniołowi. Uroczystości przewodniczył ks. kan. Piotr Kowalek, proboszcz parafii św. Jadwigi Królowej. Ksiądz proboszcz przy asyście kapłanów z ostrzeszowskich parafii, pobłogosławił i poświęcił posąg, a wewnątrz postumentu umieścił kapsułę z listą osób, które zawierzyły się opiece św. Michała Archanioła. Uroczystość uświetnił swym anielskim śpiewem chór „Angelus” prowadzony przez siostrę Lidię. Przy przedsięwzięciu związanym z ustawieniem posągu, dużą pomoc udzieliła firma Mayr. Kto wie, może używany często zwrot „mieszkam na diabłach” zmieni się teraz na powiedzenie „mieszkam za figurą Michała Archanioła”.

Ufamy, że ten waleczny święty, któremu mieszkańcy naszego miasta zawierzyli swoje życie, będzie skutecznie chronił od wszelkiego zła i niebezpieczeństw.

W. Juszczak

Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne