piątek, 19 lipca 2024, 1:08

Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie w ramach programu Erasmus +

W marcu i kwietniu w Zespole Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie po raz kolejny odbyły się zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów szkoły. Było to już ósme tego typu przedsięwzięcie. Tym razem uczniowie profesjonalne szlify zdobywali w Hiszpanii i Czechach.

W Zespole Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie od kilku lat z powodzeniem organizowane są zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów szkoły w ramach programu Erasmus +. Jest to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. W ramach programu można się uczyć za granicą, brać udział w zagranicznej mobilności edukacyjnej, czy realizować międzynarodowe projekty edukacyjne. Zespół Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie po raz kolejny stworzył swoim uczniom możliwość uczestniczenia w programie. W tym roku z szansy tej skorzystało 24 uczniów szkoły, którzy wraz z opiekunami wyjechali na praktyki zawodowe do Hiszpanii i Czech. Uczestnicy projektu mieli możliwość przekonać się, jak ich zawód wykonuje się poza granicami kraju podczas dwutygodniowych praktyk zawodowych w zagranicznych firmach i centrach kształcenia. Na realizację zagranicznych mobilności uczniowskich szkoła pozyskała kwotę w wysokości 52 939 Euro.

Tym razem profesjonalne szlify poza granicami kraju zdobywali uczniowie kształcący się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, architektury krajobrazu, rolnik i mechanik pojazdów samochodowych. Uczniowie, którzy wyjechali do Hiszpanii odbywali praktyki w hiszpańskich firmach dostosowanych do swoich profesji i restauracjach, natomiast w przypadku uczniów kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych praktyki zorganizowane zostały w czeskim centrum kształcenia specjalizującym się w nauczaniu tego zawodu. Dla uczniów możliwość pracy w zagranicznym środowisku była niepowtarzalną okazją do zdobycia nowego, interesującego doświadczenia zawodowego. Mobilność pozwoliła im doświadczyć, jak ich zawód wykonywany jest poza granicami kraju, poznać etos pracy oraz porównać polskie i zagraniczne standardy technologiczne, tym samym uzyskać swoje pierwsze międzynarodowe doświadczenie zawodowe.

Projekt, poza możliwością odbycia praktyk zawodowych w atrakcyjnych miejscach w Europie, zapewniał uczniom także bogaty program kulturowy. Dla każdej z grup opracowany został program umożliwiający zobaczenie najciekawszych miejsc regionu. Poszczególne grupy miały okazję zwiedzić m.in. takie miejsca jak Malagę i Granadę w Hiszpanii, czy Pragę w Czechach. Niewątpliwym atutem zagranicznych praktyk był także rozwój językowy uczestników. Codzienne obcowanie z językiem obcym, ciągłe stykanie się z nim w miejscach pracy, jak i w codziennych sytuacjach przyczyniło się do przełamania bariery językowej i poszerzenia umiejętności językowych.

Projekt zrealizowany w Zespole Szkół Nr 2 był kolejnym, dzięki któremu uczniowie szkoły mieli zapewnioną możliwość wielostronnego rozwoju na płaszczyźnie zawodowej, kulturowej i językowej. Jednocześnie w Zespole Szkół Nr 2 planowane są następne projekty, z których będą mogły skorzystać kolejne roczniki uczniów.

Ewelina Ulichnowska – Kosik

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne