Reklama

piątek, 19 kwietnia 2024, 17:28

Adam Joks zastępcą dowódcy V Korpusu US Army

Generał dywizji Adam Joks mianowany został zastępcą dowódcy V Korpusu US Army, gen. Johna Kolasheskiego. Informację tę przekazał minister obrony narodowej, Mariusz Błaszczak, podczas wczorajszego spotkania z gen. Johnem Kolasheskim.
W 2020 roku, z myślą o wsparciu obrony kolektywnej w Europie, reaktywowany został w USA V Korpus US Army. Dowódcą V Korpusu został John Kolasheski. Dowództwo mieści się w Fort Knox w stanie Kentucky i właśnie tam będzie pełnił służbę, pochodzący z Mikstatu, gen. Adam Joks.

Powstanie Wysuniętego Dowództwa V Korpusu w Poznaniu, czyli jednostki odpowiedzialnej za dowodzenie wojskami USA znajdującymi się na wschodniej flance NATO, zapisane zostało w umowie o wzmocnionej współpracy obronnej między Polską a USA z 15 sierpnia ubiegłego roku.
Dumni jesteśmy, że mieszkaniec naszego powiatu będzie pełnił tak ważną funkcję w międzynarodowej współpracy wojskowej.
K.J.


***
Adam Joks urodził się 5 lipca 1966 roku w Ostrzeszowie. Tutaj również ukończył Liceum Zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych (przy byłym FUM).
Gen. dyw. Adam Joks jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Politechniki Warszawskiej, kursów w Szkole Wojsk Pancernych Bundeswehry w Münster, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Europejskiego Centrum Studiów im. George C. Marshalla w Garmisch-Partenkirchen oraz studiów polityki obronnej w Akademii Wojennej Wojsk Lądowych USA w Carlisle Barracks. Odznaczony m.in. amerykańską Legią Zasługi (ang. Legion of Merit).
Na początku swojej kariery był dowódcą plutonu zmechanizowanego w 13. Pułku Zmechanizowanym w Kożuchowie i Ośrodku Szkolenia Specjalistów Czołgowych w Ostrowie Wielkopolskim, potem kompanii zmechanizowanej i batalionu zmechanizowanego (w 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu). Służył w dowództwie Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w Iraku jako zastępca szefa oddziału oraz kierował zarządem operacji lądowych w Dowództwie Wojsk Lądowych.
10 grudnia 2012 r. objął stanowisko dowódcy 6. Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie, a 1 sierpnia 2013 r. został mianowany na stopień generała brygady. W latach 2015-2016 był dowódcą Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG, a od roku 2016 szefem Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Od lipca 2017 r. był szefem sztabu Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód w Elblągu, a od stycznia 2018 roku zastępcą Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Od 11 lipca 2019 roku pełnił funkcję dowódcy Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy.


Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne