piątek, 14 czerwca 2024, 3:39

25 lat kapłaństwa księdza Leszka Szkopka

Trzeba by On wzrastał, a ja się umniejszał” (J.3.30)

Każdy jubileusz, to pewien zamknięty okres w życiu człowieka. To czas znaczony sprawami trudnymi, ale i pięknymi. 26 maja srebrny jubileusz kapłaństwa obchodził ks. prałat Leszek Szkopek, proboszcz parafii Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Ostrzeszowie. Przez 25 lat, od 1999 r., pełnił swą duszpasterską posługę na placówkach w Grabowie, Bagnie, Kaliszu, gdzie pełnił funkcję dyrektora Radia Rodzina i wreszcie w Sycowie. Po przejściu na emeryturę ks. Stefana Szkaradkiewicza, został oddelegowany na probostwo do ostrzeszowskiej fary, zarazem też został mianowany dziekanem dekanatu ostrzeszowskiego. Pracowitością i oddaniem dla Boga i drugiego człowieka, zaskarbił sobie wśród parafian szacunek i wdzięczność. Dlatego też ten srebrny jubileusz kapłaństwa swojemu proboszczowi zgotowali sami parafianie. Po mszy św. odprawionej przez jubilata, przedstawiciele grup parafialnych i delegacje wiosek wchodzących w skład parafii pospieszyli z naręczem kwiatów i serdecznych życzeń. Potem świętowanie przeniosło się do ogrodów proboszczowskich, dokąd wszystkich, nie tylko parafian, zaprosił ks. Leszek. Dla wszystkich, którzy tego dnia chcieli dzielić radość z jubilatem, przygotowano poczęstunek, zaś na gospodarza tego miejsca czekał specjalny prezent.

Ksiądz Szkopek dziękując wszystkim za okazane serc, dziękował też Bogu za 25 lat kapłaństwa.

Życzymy Księdzu Jubilatowi, wielu łask od Boga i od ludzi, a Maria, której opiece się powierzył, zawsze niech prowadzi po krętych ścieżkach życia.

W. Juszczak

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne