środa, 22 maja 2024, 9:52

15 marca ruszają konsultacje społeczne, dotyczące strefy płatnego parkowania w Ostrzeszowie

Konsultacje, których domagali się mieszkańcy Ostrzeszowa i gminy, a o które wnioskowali radni A. Manikowski i A. Marchiński, co na ostatniej sesji Rady Miejskiej poprali niemal wszyscy radni (z wyjątkiem radnych Skórskiego i Wrzesińskiego), zostaną przeprowadzone. Odbywać się będą od 15 marca do 9 kwietnia br. Każdy mieszkaniec miasta i gminy Ostrzeszów będzie mógł wypowiedzieć się w tej sprawie, wypełniając ankietę. Te dostępne będą w Biurze Obsługi Interesanta w UMiG w Ostrzeszowie (ul. Zamkowa 31, pok. nr 001 na parterze), a także na stronach internetowych: www.ostrzeszow.pl i www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl

Natomiast w pok. nr 002 na parterze UMiG, utworzony zostanie punkt konsultacyjny, w którym będzie można zapoznać się z odpowiednimi uchwałami Rady Miasta, a także uzyskać dodatkowe informacje czy wyjaśnienia.
Co ważne, ankiety, które wpłyną do Urzędu po 9 kwietnia, nie będą brane pod uwagę.
W opublikowanym w tej sprawie komunikacie burmistrza czytamy „Konsultacje polegać będą na przyjmowaniu w ustalonym terminie uwag, opinii i wniosków na temat zapisów zawartych w podjętych przez Radę Miejską Ostrzeszów uchwałach w formie papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza ankietowego, który po wypełnieniu będzie można:
– złożyć w Biurze Obsługi Interesanta UMiG w Ostrzeszowie (na parterze) lub przesłać listownie na adres: Urząd Miasta i Gminy, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów;
– przesłać za pomocą elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.ostrzeszow.pl pod widocznym banerem umieszczonym na stronie głównej, a także na stronie BIP: www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl („Inne informacje” w menu z lewej strony → „Konsultacje społeczne”.)
– W formularzu ankiety jest możliwość wypowiedzenia się – w formie pytań otwartych – na temat poszczególnych zapisów uchwał. Są również pytania zamknięte dot. wyboru jednego z zaproponowanych wariantów. Nie trzeba przy tym odpowiadać (ustosunkowywać się) na wszystkie poruszane zagadnienia – brak odpowiedzi na któreś z pytań nie spowoduje, że ankieta będzie „nieważna”. Ankietę należy jednak podpisać i podać adres zamieszkania, co pozwoli analizującym na stwierdzenie, czy wypowiadająca się osoba jest mieszkańcem gminy. Każdy mieszkaniec może wypowiedzieć się poprzez wypełnienie ankiety tylko jeden raz. Po sporządzeniu sprawozdania z konsultacji ankiety zostaną zniszczone, a zamieszczone w sprawozdaniu uwagi mieszkańców będą zanonimizowane – informuje sekretarz gminy, Wojciech Bąk.

Pełna treść komunikatu oraz formularz ankiety do pobrania.

Granice Strefy Płatnego Parkowania.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne