czwartek, 23 maja 2024, 17:52

Wybory prezydenckie – korespondencyjnie czy tradycyjnie?

Już za dwa tygodnie będziemy znać wyniki wyborów prezydenckich. Zgodnie z decyzją marszałek sejmu odbędą się one w niedzielę – 28 czerwca. Czy po ogłoszeniu wyników poznamy już nazwisko nowo wybranego prezydenta Polski? – Niekoniecznie, bo przy tak licznym gronie kandydatów małe jest prawdopodobieństwo, aby pierwsza tura wyborów rozstrzygnęła, kto przez najbliższe pięć lat będzie sprawował ten najważniejszy w państwie urząd. Wówczas w niedzielę – 12 lipca, czeka nas decydująca rozgrywka między dwoma kandydatami, którzy w pierwszej turze uzyskają największe poparcie.

Nie wybiegajmy jednak aż tak daleko w przyszłość, bo kalendarz wyborczy ma swój rytm, choć z powodu epidemii koronawirusa terminy zostały mocno przyśpieszone. PKW w kalendarzu wyborczym ujęła daty i czynności, które obowiązują zarówno organizatorów wyborów, komitety wyborcze, samych kandydatów, jak też instytucje dbające o właściwy przebieg głosowania. Duża część rozporządzeń dotyczy samych wyborców. Ważne to tym bardziej, że po raz pierwszy ustawodawca umożliwił głosowanie zarówno tradycyjne, jak i korespondencyjne. KAŻDY WYBORCA może skorzystać z jednego ze sposobu głosowania. Można przypuszczać, że właśnie w sposób tradycyjny będzie głosować większość spośród blisko 30 mln Polaków uprawnionych do wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kto jednak zdecyduje się na głosowanie korespondencyjne, musi działać błyskawicznie, bo 16 czerwca mija termin zgłoszeń.

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku, każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. W przypadku głosowania w kraju zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców.

ZGŁOSZENIE MUSI NASTĄPIĆ NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 16 CZERWCA 2020 R.

 • Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej DO DNIA 23 CZERWCA 2020 R.
 • Wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej DO DNIA 26 CZERWCA 2020 R.

UWAGA: Przez ustne zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (co umożliwia ustawa z 2 czerwca br.) rozumieć należy osobiste zgłoszenie głosowania w ten sposób w urzędzie gminy. Nie ma zatem prawnej możliwości telefonicznego zgłoszenia głosowania korespondencyjnego,

Nie ma też możliwości dokonania zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Z ustawy wynika wprost, że zgłoszenie to może zostać dokonane w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej przez Ministerstwo Cyfryzacji, a więc za pośrednictwem platformy ePUAP.

Po załatwieniu formalności dotyczących głosowania korespondencyjnego, najpóźniej 5 dni przed wyborami (lub 2 dni – jeśli w dniu wyborów obowiązuje nas kwarantanna) otrzymamy pakiet wyborczy.

W pakiecie znajdzie się:

 • karta do głosowania z oznaczeniem, które potwierdza jej autentyczność,
 • koperta na kartę do głosowania,
 • instrukcja,
 • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
 • koperta zwrotna,
 • nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a (jeśli zamówimy ją w zgłoszeniu).

Jak przygotować pakiet wyborczy dla obwodowej komisji wyborczej?

 1. Podpisz oświadczenie i wpisz w odpowiednim miejscu swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL.

 2. Wypełnij kartę do głosowania.

 3. Włóż ją do koperty na kartę do głosowania, zaklej kopertę.

 4. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania i oświadczenie włóż do koperty zwrotnej.

 5. Na kopercie zwrotnej wpisz adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej.

 

Kiedy i gdzie dostarczyć pakiet wyborczy?

Najpóźniej do 26 czerwca 2020 r.:

– wrzuć kopertę zwrotną do nadawczej skrzynki pocztowej (Poczty Polskiej) na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla twojego spisu wyborców,

– zanieś kopertę zwrotną (lub poproś o to inną osobę) do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu).

W dniu wyborów, w godzinach głosowania

– zanieś kopertę zwrotną (lub poproś o to inną osobę) do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania właściwym dla twojego spisu wyborców.

W przypadku ewentualnego przeprowadzania drugiej tury wyborów i ponownego głosowania, pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu chęci głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem.

Szczegółowe informacje nt. głosowania korespondencyjnego dostępne są na stronach Państwowej Komisji Wyborczej.

O głosowaniu w sposób tradycyjny napiszemy wkrótce.

 

K.J.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne