niedziela, 21 kwietnia 2024, 1:55

Wakacyjne ograniczenia w ruchu drogowym

Przez cały okres wakacji obowiązują ograniczenia w ruchu dla niektórych pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Nie mogą one wyjechać na drogi w wyznaczonych godzinach w piątki, soboty i niedziele.

Grafika informująca o zakazach jazdy dla niektórych pojazdów ciężarowych w okresie wakacji

Wraz z początkiem wakacji i sezonu urlopowego, natężenie ruchu drogowego na głównych szlakach komunikacyjnych jest większe. Ma to związek z przemieszczaniem się wielu kierowców w celach turystycznych. Szczególnie duży ruch samochodów osobowych i autokarów obserwowany jest w piątki, soboty i niedziele. To powód, dla którego w okresie wakacji w każdy weekend w określonych godzinach obowiązują zakazy jazdy dla pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Ograniczenia w ruchu obowiązują od piątku, 23 czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.

Pojazdy i zespoły pojazdów, których dotyczą zakazy jazdy, nie mogą wyjechać na drogę w następujących godzinach:

 • piątki od godz. 18:00 do 22:00;
 • soboty od godz. 8:00 do 14:00;
 • niedziele od godz. 8:00 do 22:00.

Zakazy nie dotyczą m.in. autobusów oraz niektórych kategorii pojazdów, np. biorących udział w akcjach ratowniczych, humanitarnych, usuwaniu klęsk żywiołowych, usuwaniu awarii oraz używanych:

 • do przewozu lekarstw i środków medycznych,
 • dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych,
 • do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych,
 • do przewozu żywych zwierząt,
 • do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
 • w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
 • przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu.

Ograniczenia w ruchu nie obejmują również:

 • pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych.

Pełen katalog pojazdów, które są wyłączone spod zakazów przemieszczania się w określonych godzinach w każdy piątek, sobotę i niedzielę wakacji, został wskazany w rozporządzeniu Ministra Transportu.

Za naruszenie przepisów dotyczących ograniczeń ruchu pojazdów powyżej 12 ton dmc, kierowcy grozi mandat karny w wysokości od 200 zł do 500 zł, a przewoźnikowi kara w wysokości 2000 zł. Również na zarządzającego transportem w przedsiębiorstwie może zostać nałożona kara finansowa – 1000 zł.

Inspekcja Transportu Drogowego nie tylko przypomina o ograniczeniach w ruchu dla niektórych pojazdów ciężarowych, ale także apeluje do kierowców WSZYSTKICH pojazdów o ostrożność i rozwagę za kierownicą. Wakacyjne wyjazdy to często długie podróże. Kierowca musi być wypoczęty i skoncentrowany, konieczne są też przerwy i krótki odpoczynek w trakcie każdej długiej jazdy. 

Duże natężenie ruchu może być przyczyną tego, że do docelowego miejsca nie dojedzie się na czas. Warto więc wyjechać wcześniej, niż jechać za szybko. Nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego i stosowaniem się do dopuszczalnej prędkości na drogach, czuwają inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego i ponad pół tysiąca stacjonarnych urządzeń Centrum Automatycznego Nadzoru Nad Ruchem Drogowym. Zbyt szybka jazda będzie surowo karana.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne