niedziela, 14 kwietnia 2024, 3:20

ROSNĄ DIETY RADNYCH I PENSJA STAROSTY

O ponad 60% wzrosną diety radnych Rady Powiatu w Ostrzeszowie. Taką decyzję podjęli radni podczas ostatniej sesji, odbywającej się 30 listopada br. Na tej samej sesji podniesiono także uposażenie starosty, i to aż o 9 tys. zł. Obecnie starosta będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 19.470 zł (brutto).

Obie propozycje uchwał ostro skrytykował radny Stanisław Hemmerling,
– Posłowie ustawą otworzyli furtkę, żeby wytłumaczyć swoje podwyżki – mówił radny. My mamy służyć, a nie pazernie patrzeć na wysokość diet. Niektórzy z radnych nawet na diety na dotychczasowym poziomie nie zasługują…
– Nie jestem przeciwniczką podwyżek diet, ani wynagrodzeń, ale czy w obecnym okresie nas na to stać? – pytała radna Krystyna Sikora, wyliczając, że do dopięcia tegorocznego budżetu powiatu brakuje 12,5 mln zł.
– Pieniądze są zabezpieczone, zarówno na ten rok, jak i przyszły – odpowiadała skarbnik powiatu, stwierdzając przy tym, że decyzja co do podwyżek należy do radnych.
Radni taką decyzję podjęli. 14 z nich głosowało za przyjęciem uchwały, a troje radnych było przeciwnych podwyższaniu diet. Przeciw głosowali: Krystyna Sikora, Małgorzata Szymoniak-Staniszewska, Stanisław Hemmerling.

Nowe diety radnych przedstawiają się następująco:

  • członek zarządu – 2963,28 zł (dotychczas – 1878,89 zł)
  • przewodniczący Rady – 2963,28 zł (dotychczas – 1878,89 zł)
  • wiceprzewodniczący Rady – 2147,30 zł (dotychczas – 1342,07 zł)
  • przewodniczący komisji rewizyjnej – 1954,05 zł (dotychczas – 1221,28 zł)
  • z-ca przew. komisji rewizyjnej – 1653,42 zł (dotychczas – 1033,39 zł)
  • przewodniczący komisji stałej – 1653,42 zł (dotychczas – 1033,39 zł)
  • z-ca przew. komisji stałej – 1352,80 zł (dotychczas – 845,50 zł)
  • radny – członek dwóch komisji – 1202,49 zł (dotychczas – 751,56 zł)
  • radny – członek jednej komisji – 1052,18 zł (dotychczas – 657,61 zł)
  • radny nie będący członkiem żadnej komisji – 751,56 zł (dotychczas – 469,72 zł)

Maksymalna wysokość diety stanowi iloczyn liczby 2,4 i kwoty bazowej, wynoszącej 1.789,42 zł. Dla powiatu ostrzeszowskiego wysokość diety radnego nie może przekroczyć 70% diety maksymalnej. Przewodniczącemu Rady Powiatu oraz członkom zarządu zostało naliczone 69% wysokości diety maksymalnej.
Przyjęta przez sejm ustawa z 17.09.2021r. określa także minimalne wynagrodzenie wójtów, burmistrzów i starostów na poziomie 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk, a także zasady corocznej waloryzacji kwoty bazowej, od której uzależniony jest maksymalny poziom wynagrodzenia.

Rada Powiatu na ostatniej sesji uchwaliła również nowe (wyższe) uposażenie dla starosty Lecha Janickiego. Łącznie kwota wynagrodzenia starosty wyniesie brutto 19.470 zł. Na kwotę tę składają się: wynagrodzenie zasadnicze 10.250 zł, dodatek funkcyjny 3.150 zł, obligatoryjny dodatek specjalny w wys. 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego tj. 4.020 zł oraz dodatek za wieloletnią pracę 20% od wynagrodzenia zasadniczego tj. 2.050 zł.
Uchwałę podwyższającą wynagrodzenie starosty poparło 13 radnych. Dwoje głosowało przeciw: Stanisław Hemmerling i Małgorzata Szymoniak-Staniszewska, a radna Krystyna Sikora oraz sam starosta (zarazem radny) Lech Janicki – wstrzymali się od głosu.
Przepis dotyczący poziomu wynagrodzeń dla wójtów, burmistrzów i starostów ma zastosowanie od dnia 1 sierpnia 2021 roku, tzn., że staroście, ale także radnym, będzie się należeć „wyrównanie” za ostatnie cztery miesiące.
Zawsze gdy chodzi o pieniądze trzeba wybierać między różnymi potrzebami. Trochę szkoda, że za sprawę pierwszej potrzeby, na którą środki muszą się znaleźć, radni powiatowi uznali swoje diety i wyższą pensję dla starosty.

K. Juszczak

 

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne