piątek, 21 czerwca 2024, 7:16

Publiczny transport zbiorowy – podpisano umowę przedwstępną

25 maja samorząd powiatowy podpisał umowę przedwstępną o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu ostrzeszowskiego. Dokument w imieniu powiatu podpisał starosta Lech Janicki oraz wicestarosta Zofia Witkowska, a w imieniu operatora – firmy Euromatpol sp. z o.o. z siedzibą w Budzisławiu Kościelnym – Jakub Kieliszek.

Strony zobowiązały się do zawarcia w terminie do 31 sierpnia 2021 roku umowy na realizację publicznego transportu zbiorowego na terenie naszego powiatu poprzez zapewnienie przewozów pasażerów na liniach komunikacyjnych, znajdujących się w obrębie administracyjnym powiatu ostrzeszowskiego.
Warunkiem realizacji umowy jest uzyskanie przez organizatora dofinansowania z programu Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych.
Organizatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu zostaje powiat ostrzeszowski działający w uzgodnieniu z gminami z powiatu. Szczegóły udziału gmin oraz partycypacji finansowej w organizacji transportu zostaną określone w porozumieniu pomiędzy poszczególnymi samorządami.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne