sobota, 13 lipca 2024, 12:01

Pracownie plastyczne zapraszają

Ostrzeszowskiego Centrum Kultury
PROSI
dotychczasowych uczestników zajęć
o niezwłoczne potwierdzenie kontynuacji w zajęciach,
w roku szkolnym 2021/22, z określeniem dnia i godzin.
tel. kontaktowy: 533 723 548 lub (62) 730-25-76
Zajęcia prowadzi Elżbieta Lubińska.


Kobylogórski Ośrodek Kultury
ZAPRASZA
dzieci (od lat 8) i młodzież

na ZAJĘCIA PLASTYCZNE
w grupie początkującej i zaawansowanej w roku szkolnym 2021/2022
Zajęcia zaczynają się 27 września od godz. 13.00,
prowadzi je Elżbieta Lubińska.

Zainteresowanych kontynuacją zajęć,
prosimy o niezwłoczne potwierdzenie uczestnictwa w bieżącym roku szkolnym,
z określeniem dnia i godzin.

Zapisy przyjmuje sekretariat KOK – tel. 62 731-63-03
lub instruktor podczas zajęć – tel. 669 236 888.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne