środa, 29 maja 2024, 6:24

Ponad trzy miliony złotych na inwestycje drogowe w 2021 roku

W trakcie kończącego się roku wydaliśmy na inwestycje drogowe prawie 3 500 000 zł.

W sumie to ponad 3600 metrów długości nowej nawierzchni asfaltowej i kostki brukowej dróg oraz ponad 700 metrów długości chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej.
Są to drogi zarówno na terenie miasta m.in.: nakładki na ulicach Ceglarskiej i Jana III Sobieskiego (w trakcie realizacji) w sumie prawie 300 metrów. W ramach poprawy bezpieczeństwa wybudowano również wyniesione skrzyżowanie przy ulicach Wakacyjnej i Biwakowej (w trakcie realizacji) oraz progi zwalniające na ul. Tęczowej i Mostowej.
Są to miejsca, z których często korzystają dzieci i młodzież, poruszające się pieszo lub rowerami, dlatego tak ważne dla nas było spowolnienie ruchu pojazdów, co podniosło poziom bezpieczeństwa korzystających z chodnika.
Na terenie gminy wybudowano drogi, które powstały we współpracy z sołectwami, gdyż zostały częściowo dofinansowane z Funduszu Sołeckiego. Taka droga powstała w Kozłach i w Jesionie. Dzięki współpracy mieszkańcy tych wsi mogli zrealizować długo oczekiwane remonty dróg. Fundusz Sołecki w tych przypadkach, pięknie pokazuje jak realny wpływ mają mieszkańcy danej wsi na rozwój swojego miejsca, miejsca, gdzie żyją i pracują.
Cieszy fakt, że udaje nam się pozyskiwać dofinansowania ze środków zewnętrznych.  W tym roku otrzymaliśmy m.in. dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Wielkopolskiego w kwocie  110 625,00 zł na budowę drogi w sołectwie Kotowskie. Dzięki środkom z budżetu gminy oraz środkom zewnętrznym wybudowano dwa odcinki: jeden o długości 222,0 m, drugi 640,0 m. Szerokość jezdni 4,0 m i 3,5 m (lokalne zwężenie między płotami)  pobocze z  destruktu bitumicznego o szer. 0,6 m i grubości 15 cm. Całość inwestycji to 514 207,22 zł.
Ważną inwestycją była budowa ulicy św. Wojciecha w Rojowie. Ulica ta w połączeniu z ulicą Cichą stanowi pewnego rodzaju obwodnicę miasta i znacząco usprawni ruch samochodowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym.  Dzięki tej inwestycji można szybciej przejechać od drogi krajowej nr 11, aż do drogi krajowej nr 449, omijając centrum miasta. Wybudowany wzdłuż ulicy ciąg pieszo-rowerowy pozwoli innym użytkownikom, tym niezmotoryzowanym, równie bezpiecznie z niej korzystać. Koszt całej inwestycji to 1 064 767,67 zł.
Ulica Zachodnia w sołectwie Olszyna to realizacja z budżetu gminy, która pozwoliła na budowę jezdni o  długości 238,0 m i szerokość 5,0 m oraz pobocza wykonanego z nawierzchni hansegrand. Jest to nowy rodzaj materiału wykorzystywany do utwardzania poboczy. Jego tworzywo jest wodno-przepuszczalne co nie pozwala gromadzić się wodzie na jego powierzchni, jednocześnie nie niszcząc go. Wykonano również 2 wpusty deszczowe uliczne i zjazdy do posesji, z kostki brukowej.
Ważną inwestycją, która była wyczekiwana i udało się ją zrealizować w tym roku, jest budowa parkingu przy cmentarzu przy ul. Kościuszki. Nowy parking to 55 miejsc postojowych, wykonanych z ekokrat. Miejsca dla niepełnosprawnych wykonane z kostki brukowej betonowej, jezdnia z kostki brukowej, pas chłonny z kamieni (otoczaków) owiniętych w geowłókninę. W ramach inwestycji został zrobiony również dojazd do parkingu z nawierzchni bitumicznej. Miejsce to jest ważnym elementem naszego miasta, gdyż każdy z nas choć raz w roku przybywa na cmentarz, by odwiedzić bliskich zmarłych, a dzięki nowej nawierzchni, nie musimy już parkować w błocie i kałużach.  Całość inwestycji to koszt: 370 269,25 zł.  
Zdajemy sobie sprawę, że potrzeb w sferze infrastruktury jest wiele, jednak mimo trudnego roku budżetowego udało nam się dokonać kolejnych inwestycji i podejmujemy intensywne działania, aby realizować najważniejsze potrzeby.  

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej UMiG Ostrzeszów


Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne