Reklama

piątek, 19 kwietnia 2024, 17:41

Minister Przemysław Czarnek gościł w Mikstacie

Minister Edukacji Przemysław Czarnek był dzisiaj gościem Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie. Do postaci patrona szkoły, wybitnego pedagoga i reformatora oświaty nawiązał burmistrz Henryk Zieliński, witając ministra „z paryskim szykiem i paryską elegancją”, jak na „mały Paryż” przystało w królewskim mieście Mikstacie. Burmistrz wspomniał też o ważnych rocznicach, jakie w tych dniach szkoła obchodzi. 115 lat temu dzieci z mikstackiej szkoły przystąpiły do strajku w obronie języka polskiego, z kolei przed 55 laty szkole w Mikstacie nadano imię Ewarysta Estkowskiego.

Potem przemówiła młodzież, przywołując w krótkim programie artystycznym postać patrona szkoły. Nieco młodsze dzieci zachwyciły gości pięknym, chóralnym śpiewem. Szczególnie urzekło ministra wykonanie hymnu państwowego, dlatego zwracając się do młodych chórzystów zaproponował im zaśpiewanie hymnu przed którymś z meczów reprezentacji piłkarskiej. W swoim krótkim wystąpieniu Przemysław Czarnek wyraził radość, że znów lekcje mogą odbywać się stacjonarnie. Nie krył też zadowolenia z faktu, że mikstacka szkoła przystąpiła do programu, dzięki któremu można będzie stworzyć w nowoczesne pracownie techniczne.
Nie zabrakło też okolicznościowych upominków, przekazanych na ręce dyrektor Barbary Ilskiej i burmistrza Henryka Zielińskego. A że z „małego Paryża” nikt nie wyjeżdża bez prezentu – burmistrz obdarował gościa grafiką mikstackiego rynku, wręczając obraz w imieniu samorządu miasta i gminy.
W spotkaniu uczestniczyli także parlamentarzyści: Katarzyna Sójka, Jan Dziedziczak i Tomasz Ławniczak.
Krótko przed przyjazdem do Mikstatu, minister Przemysław Czarnek zwiedził Muzeum Elementarza w Kuźnicy Grabowskiej.

K.J.


Więcej nt. wizyty ministra w Mikstacie w następnym numerze „Czasu Ostrzeszowskiego”.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne