niedziela, 23 czerwca 2024, 20:49

Przebudowa drogi do Szklarki rozpoczęta

Od dawna mówi się o przebudowie drogi 444 z Ostrzeszowa do Szklarki Myślniewskiej, i dalej, aż do ronda Ostrzeszowskiego przy DK 25. Kilkanaście lat trwało planowanie oraz prace przygotowujące to przedsięwzięcie. 6 maja, w Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów, Paweł Katarzyński – dyrektor WZDW w Poznaniu, i Maciej Hewusz – dyrektor Regionu COLAS Polska, firmy będącej wykonawcą planowanych robót, podpisali umowę, w myśl której tak długo oczekiwana inwestycja wreszcie zaczyna nabierać konkretnych kształtów.

Podpisanie umowy odbyło się w obecności wicemarszałków województwa wielkopolskiego: Wojciecha Jankowiaka i Krzysztofa Grabowskiego, a także posła Andrzeja Grzyba. Obecni byli także: starosta Lech Janicki, burmistrz Ostrzeszowa – Patryk Jędrowiak, i burmistrz Mikstatu – Henryk Zieliński.
– Często umowy z wykonawcami podpisywane są w zaciszu gabinetów, ale w związku z długą, rozpoczętą oddolnie – właśnie w powiecie – historią tej inwestycji, bardzo mi zależało, żeby umowę podpisać na miejscu, w Ostrzeszowie – mówił podczas spotkania wicemarszałek Wojciech Jankowiak.
– Rozbudowa na odcinku o długości 6,8 km będzie kompleksowa i obejmie m.in. poszerzenie i wzmocnienie jezdni, korekty skrzyżowań, budowę sygnalizacji, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, przepustów, kanalizacji deszczowej – wyjaśniał Paweł Katarzyński, dyrektor WZDW w Poznaniu. – Chcielibyśmy ją prowadzić dalej – aż do ronda na drodze krajowej nr 25. W pierwszym kwartale 2021 r. złożyliśmy wniosek o unijne dofinansowanie dla kolejnego etapu inwestycji.

*

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11
•    Długość odcinka: 6,8 km
•    Wartość zadania: 27,8 mln zł
•    Dofinansowanie Unii Europejskiej:  22,5 mln zł
•    Dofinansowanie z budżetu państwa: 1,5 mln zł
•    Wykonawca: COLAS Polska
•    Termin realizacji: czerwiec 2023 r.

Zakres robót obejmuje m.in.:
•    poszerzenie jezdni wraz z jej wzmocnieniem
•    korekty istniejących skrzyżowań
•    budowę sygnalizacji świetlnej
•    budowę ciągów pieszych i pieszo-rowerowych
•    budowę zatok autobusowych
•    przebudowę przepustów
•    przebudowę lub budowę zjazdów do posesji
•    budowę kanalizacji deszczowej.
Klasa drogi: G
Kategoria ruchu: KR 3
Nośność nawierzchni: 115 kN/oś
Szerokość jezdni: 7 metrów

K.J.

Więcej nt. podpisanej umowy w najbliższym numerze „CzO.”Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne