poniedziałek, 15 lipca 2024, 17:10

KRONIKA REGIONALNA nr IX

Pod koniec ubiegłego roku ukazało się IX wydanie OSTRZESZOWSKIEJ KRONIKI REGIONALNEJ. 15 stycznia, w gościnnych progach Biblioteki Publicznej, odbyło się spotkanie promujące to wydawnictwo. IX numer Kroniki ujrzał światło dzienne dzięki Oficynie Wydawniczej KULAWIAK i staraniom Stowarzyszenia Regionalny Ośrodek Dokumentalny WIEŻA 1916, które od lat za pomocą aparatu fotograficznego i innych form komunikacji, dokumentuje współczesność oraz przypomina historię i kulturę naszego regionu. Stąd też współfinansowanie tej edycji Kroniki ze środków miasta i gminy Ostrzeszów. 

W spotkaniu promocyjnym uczestniczyło grono autorów publikacji zamieszczonych w najnowszym numerze, przybyli też mieszkańcy zainteresowani historią i dniem dzisiejszym naszej małej ojczyzny.

W „Słowie od Redakcji” autor Wiesław Przybyła pisze m.in.: 

„Kronika, której IX numer Państwo czytają, bez zbędnych westchnień i rzewnych spazmów chce ocalić realne więzi etniczno-kulturowe, prezentować mikrohistorie oparte na prawdzie indywidualnego ludzkiego doświadczenia, uwiecznić – niczym fotografia – przerwę w czasie. Temu szlachetnemu celowi ludzie tworzący naszą publikację pozostają wierni od początku. Nasza Kronika mówi o korzeniach, ale nie używa ich jako przypraw…

Kronika Regionalna

Mała społeczność jest kolorowa, zatem jej opis za każdym razem karmi się innymi barwami czy odcieniami, sięga do innej miseczki tradycji, spotyka się z innymi ludźmi, pejzażami, epokami. W tej edycji Kronika jest tyleż do czytania, ile do oglądania – za sprawą pokaźnego materiału fotograficznego. Żegnamy w niej również kilku Wielkich Obywateli naszego powiatu, śmierć „jednym kosy zatrudnieniem” zabrała bowiem w ostatnich miesiącach Legendy, bez których trudno nawigować nam będzie po ziemi ostrzeszowskiej. Zapraszamy też do przeżyć literackich, muzycznych, a także – co jest naturalnym obyczajem Kroniki – obcowania z historią regionu”.

W roli gospodarza spotkania wystąpił Stanisław Kulawiak, autor wielu zdjęć zamieszczonych w Kronice, w tym fotografii stanowiącej okładkę tego wydawnictwa. Dość szczegółowo omówił prezentowane na ponad stu stronach materiały, wspominając też ich autorów. Te pierwsze nawiązują do ubiegłorocznego wydarzenia, jakim było „670-lecie Parafii Farnej i 400-lecie rekonsekracji świątyni”. Pisze o tym Dorota Owczarczak, z kolei „Krótką historię ostrzeszowskiej Fary” nakreślił Grzegorz Kosmala. „Duża muzyka w małym mieście”, to historia cyklu koncertów „Perły w koronie”, które od 2008 r. rozbrzmiewają w ostrzeszowskim kościele klasztornym sióstr nazaretanek. Pisze na ten temat niezastąpiony konferansjer tych koncertów Witold Pelka.

Kronika Regionalna

O zamiłowaniach kabaretowych mówi zaś „Doktor Tomasz Błaszczyk” w rozmowie przeprowadzonej przez Macieja Żurawskiego. Autor prezentuje też fragment swojego opowiadania pt. „Kornik” oraz kilka wierszy. Warto również zanurzyć się we wspomnieniach rodzinnych pani Marianny Pilotowej ze Ślęków. Tekst „My, z Siedlikowa Ślęki” zapewne rozrzewni niejednego wcześniej urodzonego czytelnika opisem obyczajów i życia wiejskiego, którego dziś już napotkać nie sposób. Ku wspomnieniom wiedzie także ostrzeszowska pisarka Jadwiga Żylińska w tekście „Budowanie świata”.

Całkiem innych klimatów dotyka praca Agnieszki Nabrdalik „Kobieto, śmiej się głośno”. W Kronice nr IX, jak w każdej poprzedniej, mocną stronę stanowią fotografie, zarówno uznanych mistrzów, jak i młodych autorów, laureatów ostatnich pięciu edycji konkursu „Moje miejsce, mój czas”. Są też zdjęcia z wystawy Stanisława Kulawiaka i przelana na papier dyskusja o prawdzie fotografii dokumentalnej „Pomiędzy prawdą a rzeczywistością”. Jednym z jej uczestników był Krzysztof Szymoniak, który podczas spotkania w bibliotece zaprezentował swoją książkę o latach covidu. W kronice też znalazły się dwa jego teksty: „Patrzeć, widzieć, zatrzymać” oraz „68 lat, i co dalej?”. Nieco uśmiechu i trochę dyskusji wywołał artykuł Marka Makieły „Donosicielstwo, jako forma obywatelskiej postawy Anonima spod Ostrzeszowa”. Autor nakreślił także genezę powstania tego tekstu. Okazuje się, że donosicielstwo ma swoją długą historię i wciąż, niestety, ma się dobrze.

Kronika Regionalna

Autorzy Kroniki pamiętali też o tych, którzy w ostatnich latach odeszli, a którzy pozostawili trwały  ślad na ziemi ostrzeszowskiej i w pamięci wielu ostrzeszowian. W Kronice znalazły się krótkie biogramy Zbyszko Szmaja, Stanisława Bojszczaka, Stanisława Stawskiego, Jerzego Bojszczaka i Jana Marka Cieplika. 

– Każdy po sobie pozostawił olbrzymie archiwum, oni nad tym pracowali całe życie. Gdzie są te materiały i co się z nimi robi? – pytał S. Kulawiak. – Jeśli my takie kolekcje rozgrabimy, czy sprzedamy na allegro, to pozbywamy się własnych korzeni. A jeśli odetniemy się od korzeni, to będziemy nikim. Trzeba pamiętać o przeszłości, aby naszym dzieciom proponować coś na przyszłość.

Jestem przekonany, że właśnie taką m.in. rolę pełnią kolejne wydania Kroniki i za to wielki szacunek dla jej autorów i wydawców.

K. Juszczak

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne