piątek, 24 maja 2024, 9:02

Komunikat – odwołanie Rady Nadzorczej Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia

W związku z serią tragicznych wydarzeń, jakie miały miejsce w ostatnim czasie w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia oraz w ślad za licznymi skargami mieszkańców, informuję, że Rada Powiatu w Ostrzeszowie zarekomendowała Zgromadzeniu Wspólników OCZ – Staroście Ostrzeszowskiemu odwołanie Rady Nadzorczej Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia.

Zgromadzenie Wspólników sp. z o.o. Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia, w dniu 1.09.2020 r. na podstawie Aktu Założycielskiego – Statutu Spółki OCZ (cz. B §20) podjęło decyzję o odwołaniu Rady Nadzorczej OCZ za brak właściwego nadzoru nad działalnością spółki Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia. Jednocześnie prezes OCZ został zobowiązany do podjęcia czynności służbowych wobec dyrektora ds. medycznych OCZ.
Kwestie odpowiedzialności indywidualnej wobec ostatnich tragicznych wydarzeń, zostaną ustalone w drodze śledztwa prokuratorskiego.
Rada Powiatu wspólnie ze Zgromadzeniem Wspólników podkreślają, że powyższe działania stanowią pierwszy etap czynności mających za zadanie stopniową odbudowę zaufania mieszkańców do placówki oraz jej kadry medycznej.


Starosta Ostrzeszowski

/-/ Lech Janicki

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne