czwartek, 23 maja 2024, 20:06

Starostwo zamknięte dla interesantów

W TROSCE O NASZE WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO, od wtorku 17 MARCA 2020 ROKU DO ODWOŁANIA STAROSTWO POWIATOWE W OSTRZESZOWIE BĘDZIE ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW.
Sprawy będzie można załatwić korespondencyjnie: telefonicznie, mailowo oraz (tam gdzie to możliwe) poprzez elektroniczny system ePuap oraz platformę Cyfrowego Urzędu (dane teleadresowe na stronie powiatu), bądź odłożyć w czasie.

Wnioski i podania można składać do skrzynek podawczych przy wejściu do starostwa od ul. 21 Stycznia

UWAGA – TERMINY URZĘDOWE:

Złożenie wniosku o przywrócenie terminu z uwagi na okoliczności związane z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego będzie skutkowało przywróceniem terminu i będzie równoznaczne z dokonaniem czynności w ustawowym terminie, a więc nie podlega karze pieniężnej.
RZĄD ZAPOWIADA, ŻE TERMINY ADMINISTRACYJNE ZOSTANĄ WYDŁUŻONE.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI:
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie z dniem 17 marca 2020 roku zostaje wyłączny z bezpośredniej obsługi klientów!  
Wszystkie sprawy będą załatwiane wyłącznie korespondencyjnie – pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną, ewentualnie poprzez złożenie wniosku w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego.

UWAGA:
Informujemy ponadto, że zgodnie z opinią prawną przygotowaną przez Związek Powiatów Polskich obecną sytuację epidemiologiczną należy traktować jako siłę wyższą w rozumieniu KPA, w związku z czym wyłącza ona karanie z tytułu naruszenia art.140mb Prawa o ruchu drogowym w tym okresie. Interesantom, którym 30-dniowy termin rejestracji pojazdu lub zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdów będzie upływał w okresie gdy, Wydział Komunikacji będzie nieczynny, zostanie on odpowiednio wydłużony.

DANE KONTAKTOWE:
Adres: Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, ul Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów
Tel. sekretariat/centrala: 62 732 00 40
Adres skrytki EPUAP –  /9l93jc4jr2/skrytka
Cyfrowy Urząd:  http://cu.spostrzeszow.nv.pl/
E-mail: starostwo@powiatostrzeszowski.pl
Druki wniosków do pobrania na stronie internetowej powiatu w zakładce „Mam sprawę – druki do pobrania” http://powiatostrzeszowski.pl/mam-sprawe-druki-do-pobrania/
Wydział Budownictwa i Środowiska (ul Norweska)
Tel. Budownictwo: 62 732 00 95, środowisko: 62 732 00 70,
Wydział Komunikacji:-
Tel. rejestracja: 62 732 00 90, 62 732 00 93, prawa jazdy: 519 333 092
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Kontakt: ewidencja gruntów: 62 732 00 84, biuro obsługi 62 732 00 86, nieruchomości: tel. 62 732 00 80, mapa numeryczna tel. 62 732 00 85, ośrodek dokumentacji geodezyjnej: 62 732 00 83
Pozostałe wydziały:
Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi: 62 732 07 60,
Wydział Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju: 62 732 00 75, 62 732 00 66
Wydział Finansowy: 62 732 00 63,
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich: 62 732 00 45, sprawy obywatelskie: 62 732 00 55, biuro podawcze: 62 732 00 44,
Biuro Rady Powiatu/rzecznik prasowy: 62 732 00 50
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: 62 732 00 19, 62 732 00 55
Biuro podawcze: 62 732 00 44
Prosimy, by z urzędnikami kontaktować się  za pośrednictwem internetu lub telefonicznie.
Pracownicy poszczególnych wydziałów będą załatwiali sprawy korespondencyjnie. W sprawach skomplikowanych pracownik merytoryczny skontaktuje się z wnioskodawcą lub pełnomocnikiem na wskazany we wniosku nr telefonu.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na podanie prawidłowych danych kontaktowych takich jak numer telefonu i adres e-mail na składanym wniosku.
Jednocześnie zapewniamy, że wszelkie sprawy będą załatwiane w terminie.
W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o zrozumienie i wyrozumiałość.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne