środa, 22 maja 2024, 9:38

Już wkrótce otwarcie II części obwodnicy Kępna

Trwają przygotowania do oddania do ruchu II etapu obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej „S11”, tj. odcinka od węzła Kępno do węzła Baranów (6,8 km). Zadanie jest dofinansowane ze środków UE na kwotę 97 mln zł.

 

Zaawansowanie prac

Zdecydowana większość robót została już zakończona; wykonawca prowadzi jeszcze w kilku miejscach prace wykończeniowe. Trwa także opracowanie geodezyjnej mapy powykonawczej, której zatwierdzenie przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pozwoli wykonawcy skompletować dokumenty do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wyda ją Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Planujemy, że jeszcze w drugiej połowie sierpnia możliwe będzie udostępnienie nowego odcinka drogi kierowcom.

Zakres prac

W ramach realizacji obwodnicy Kępna wybudowano odcinek o parametrach drogi ekspresowej oraz dwa nowe węzły drogowe – Kępno Wschód (S11/DW482) oraz Baranów. Na odcinku od węzła Kępno do węzła Kępno Wschód droga ma przekrój dwujezdniowy. Wybudowano dziewięć obiektów inżynierskich, oświetlenie drogowe, urządzenia ochrony środowiska (m. in. ekrany akustyczne, zbiorniki retencyjne, przejścia dla zwierząt, ogrodzenie trasy), urządzenia BRD (m. in. bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe), równoległe drogi dojazdowe do nieruchomości rolnych oraz przebudowano fragmenty drogi powiatowej (ul. Grabowska) i drogi wojewódzkiej nr „482”.
Kalendarium
7 października 2015 r. – ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”
2 października 2017 r. – podpisano umowę z wykonawcą drugiego etapu obwodnicy
14 czerwca 2019 r. – uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

www.gov.pl/web/gddkia-poznanReklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne