Reklama

poniedziałek, 15 kwietnia 2024, 12:39

Jednak cztery dzielnice

Pod obrady 44. sesji Rady Miejskiej (30.12.2021 r.) powrócił temat liczby dzielnic w Ostrzeszowie. W listopadzie Rada Miejska zdecydowała o zmniejszeniu ilości dzielnic z 6 do 4. To u części mieszkańców i zarządów dzielnic wywołało niezadowolenie. Powstał komitet, który, w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, złożył projekt uchwały w sprawie przywrócenia sześciu jednostek pomocniczych (dzielnic) na terenie Ostrzeszowa. Argumenty zawarte w tym projekcie przedstawił Paweł Gruchała.

– Po pierwsze, w nowym podziale na cztery dzielnice nadal występują różnice w liczbie mieszkańców (co było głównym argumentem zmian). Po drugie… 83,99% mieszkańców, wypowiadających się w tej sprawie za pośrednictwem ankiet, opowiedziało się przeciwko nowemu podziałowi. Państwo tego głosu nie uwzględniliście, nie mieliście takiego obowiązku. Teraz społeczeństwo ponownie wyraziło swój głos… W bardzo krótkim czasie zebraliśmy 400 podpisów… i to jest właśnie przejaw tej aktywności społecznej.
W tej samej sprawie zabrał głos także przewodniczący Rady Dzielnicy nr 1 – Mieczysław Matyszkiewicz, pełniący tę funkcję od 25 lat. Podkreślił, że dzięki działalności rad dzielnic bardzo zmieniło się nasze miasto.
– Nie powinniśmy łączyć tych dzielnic – mówił A. Józefiak. – Głos obywatelski powinien tych nieprzekonanych, przekonać. Posłuchajmy głosu ludu…
Do padających w sprawie liczby dzielnic wypowiedzi odniósł się burmistrz. Wytknął, że w zebraniu wyborczym w Dzielnicy nr 1 uczestniczyło 21 osób. Odrzucił też argument integralności mieszkańców dzielnic, podając jako przykład mieszkańców bloków przy al. Wolności. Stwierdził także, że zmniejszenie ilości dzielnic nie oznacza, że ktoś nie będzie miał swojego przedstawiciela w radzie dzielnicy. Dał również do zrozumienia, że dość dwuznaczne jest w tej kwestii zaangażowanie szefów jednej z partii.
Na kontrargumenty burmistrza odpowiadał inicjator zmiany – P. Gruchała. Na koniec zaapelował, by wsłuchać się w głos społeczny, który w tej inicjatywie przemówił.
Rada Miejska jednak pozostała głucha na „głos ludu” i odrzuciła projekt obywatelski w sprawie dzielnic. Za jego przyjęciem głosowało 7 radnych (D. Gagatek, A. Józefiak, A. Manikowski, S. Odrobiński, K. Rajska, G. Więcek, M. Witek), jednak dwukrotnie więcej (14) było przeciwnych tej inicjatywie.
K.J.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne