poniedziałek, 27 maja 2024, 8:23

Informacja odnośnie Strefy Płatnego Parkowania w Grabowie nad Prosną

W związku z pojawiającymi się przy tworzeniu Strefy Płatnego Parkowania w Ostrzeszowie nieprawdziwymi informacjami odnośnie darmowej godziny w SPP w Grabowie nad Prosną, informujemy, że strefa w naszym mieście działa zgodnie z prawem. Regulamin SPP stanowi załącznik do Uchwały nr XVI/104/2019 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 19 listopada 2019 roku.

Podstawą prawną podjęcia uchwały był m.in. art.13b ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.), który pozwalał Radzie Miejskiej na ustalanie stawki zerowej opłaty, czyli m.in darmowej pierwszej godziny. Przypominamy, że każda uchwała podlega nadzorowi Wojewody oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej i jeżeli jakikolwiek jej zapis jest niezgodny z prawem, wówczas jest on przez organ nadzoru unieważniany. Podobne rozwiązanie wprowadzające darmowy czas parkowania w swojej strefie, obejmującej duży obszar miasta, bo aż 29 ulic, wprowadziła Środa Wlkp. w 2020 roku. Strefa parkowania w Grabowie nad Prosną funkcjonuje sprawnie od prawie 2 lat i pozwoliła na wymuszenie rotacji samochodów, a pierwsza godzina bezpłatna jest rozwiązaniem przyjaznym zarówno mieszkańcom, jak i przedsiębiorcom działającym na tym obszarze.

Ewa Pilarczyk

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne