piątek, 24 maja 2024, 9:01

Historyczna zmiana warty staje się faktem

Na naszych oczach dzieje się historia, a plotki i domysły nabierają realnych kształtów. Polityczna emerytura Zofii Witkowskiej i zapowiadana zmiana na stanowisku Starosty to bez wątpienia największa zmiana we władzach Powiatu.

********

Ostrzeszów, dn. 30 kwietnia 2024 r.

Oświadczenie

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa koalicyjna pomiędzy radnymi KWW Samorządowcy dla Powiatu Ostrzeszowskiego w osobach: Tomasz Maciejewski, Dariusz Świtoń, Konrad Kuświk, Paweł Galbierczyk, Michał Szmaj, Bartosz Strzelecki a radnymi KKW Trzecia Droga PSL_PL2050 Szymona Hołowni w osobach: Lech Janicki, Anna Mądra, Adam Grzyb, Damian Lis.

Umowa przewiduje współdziałanie i sprawowanie władzy w ramach Rady Powiatu w Ostrzeszowie w trakcie VII kadencji Rady Powiatu.

Koalicjanci ustalają, iż ich wspólnym kandydatem na stanowisko starosty jest radny Dariusz Świtoń, na stanowisko wicestarosty – radny Lech Janicki, a na stanowisko przewodniczącego Rady Powiatu radny Tomasz Maciejewski.

Radni KWW Samorządowcy dla Powiatu Ostrzeszowskiego

Radni KKW Trzecia Droga PSL_PL2050 Szymona Hołowni

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne