niedziela, 26 maja 2024, 7:46

Elektroniczny kontakt ze starostwem

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie zaprasza mieszkańców do korzystania z elektronicznej formy kontaktów z urzędem

W ramach projektów: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie” oraz „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” poszerzono zakres możliwości cyfrowej komunikacji z obywatelami.

 • Na stronie internetowej starostwa w zakładce CU (cyfrowy urząd) udostępniono wnioski dotyczące:
 • zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
 • zajmowania pasa drogowego
 • wydania zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych i/lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych
 • wydawania pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • wydawania zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie oraz zbieranie lub transport odpadów
 • przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora
 • zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 • zaświadczenia o samodzielności lokalu
 • wpisu szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego.

Poza tym mieszkańcy mogą korzystać z elektronicznego dostępu do systemów geodezyjnych poprzez: i.wniosek dostępny na stronie internetowej powiatu w zakładce Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.
Grupie obywateli i przedsiębiorców udostępniono usługę, dzięki której będą mogli pozyskać m.in.:

 • wypis/wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
 • kopie mapy ewidencyjnej,
 • kopie mapy zasadniczej,
 • informacje dotyczące aktualnego stanu posiadania,
 • dane geoprzestrzenne do planowania i prowadzenia inwestycji.

Od 2014 roku istnieje również możliwość elektronicznej rezerwacji wizyty w Wydziale Komunikacji oraz podglądu kolejki (liczba oczekujących).
Zachęcamy również do korzystania z elektronicznej formy komunikowania z urzędem w innych sprawach poprzez platformę epuap (np. pisma ogólne, zawiadomienia o zbyciu pojazdu).

 

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne