piątek, 24 maja 2024, 8:51

DZIEŃ STRAŻAKA W SZKLARCE MYŚLNIEWSKIEJ

Poświęcenie samochodu i garażu

Odbywające się 12 maja w Szklarce Myślniewskiej Obchody Dnia Strażaka, miały niezwykle uroczysty przebieg. Bo też nie co rok świętuje się otrzymanie nowego wozu bojowego i rzadko kiedy jest okazja do poświęcenia nowo wybudowanego garażu dla pojazdów strażackich. Świadkami tych ważnych wydarzeń byli mieszkańcy Szklarki i goście uczestniczący w tegorocznym strażackim święcie. Rolę gospodarzy pełniła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Szklarce Myślniewskiej, a współorganizatorami strażackiego święta byli: Zarząd Oddziału Powiatowego OSP w Ostrzeszowie i Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego OSP.

Uroczystości rozpoczęła msza św. w intencji druhów strażaków – tych żyjących i tych, co odeszli już na wieczną wartę. Kapelan strażackiej braci, ks. Mirosław Jankowski, przypomniał w kazaniu postać św. Floriana, patrona strażaków. Odniósł się także do zawołania, często umieszczanego na sztandarach: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. W tych właśnie słowach ukryty jest głęboki sens strażackiej służby.

Zaraz po mszy uformowano szyki i strażacka kolumna prowadzona przez poczty sztandarowe przeszła na plac przed remizą. Na maszt wciągnięto biało-czerwoną flagę, odegrano Mazurka Dąbrowskiego. Prezes Zarządu Powiatowego OSP, dh Tomasz Mak powitał przybyłych na uroczystość gości: starostę ostrzeszowskiego Dariusza Świtonia, wicestarostę Lecha Janickiego, burmistrza Patryka Jędrowiaka, przewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza Kosmalę, proboszcza parafii św. Jadwigi Królowej – ks. Piotra Kowalka, a także delegacje i sztandary z okolicznych jednostek OSP.

Krótkie wystąpienie zakończył życzeniami zdrowia i satysfakcji z dobrze pełnionej służby. Nie zabrakło też gratulacji pod adresem gospodarzy. Gratulacje, podziękowania i życzenia przewijały się we wszystkich wystąpieniach gości. Także prezes MG Zarządu OSP – Kazimierz Jurkiewicz gratulował druhom zaangażowania, a mieszkańcom Szklarki szerokiego wsparcia dla prowadzonych inwestycji.

Obchody Dnia Strażaka zawsze są doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń.

Decyzją Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP „Złoty Znak Związku” otrzymali:

– dh Kazimierz Jurkiewicz, prezes MG Zarządu OSP i jednocześnie prezes OSP w Zajączkach

– dh Andrzej Bodył – prezes Zarządu OSP w Bledzianowie

Decyzją Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP, Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymali:

– dh Ryszard Kupijaj – wiceprezes Zarządu MG Związku OSP w Ostrzeszowie, jednocześnie prezes Zarządu OSP w Szklarce Myślniewskiej

– dh Roman Kubiak – prezes Zarządu OSP w Doruchowie.

Uhonorowano też dwóch strażaków z jednostki w Szklarce Myślniewskiej – „Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Otrzymali je: dh Daniel Dudek i dh Karol Zawadzki.

Najważniejszym i najbardziej oczekiwanym momentem uroczystości było poświęcenie garażu i pojazdu strażackiego. Samochód MAN poświęcił ks. M. Jankowski, zaś garaż – przestronny i nowoczesny, wybudowany ze środków sołectwa, poświęcił ks. P. Kowalek. Goście uczestniczący w Dniu Strażaka wzięli też udział w symbolicznym przecięciu wstęgi.

– Bardzo się cieszę, że wszystko tak dobrze się zakończyło. Wiem, ile przy tym było zabiegów – mówił burmistrz P. Jędrowiak. Życzył jak najmniej wyjazdów, ale gdy zaistnieje taka potrzeba, zawsze na strażaków można liczyć.

Starosta D. Świtoń razem z wicestarostą L. Janickim przekazali listy gratulacyjne od starostwa i posła Andrzeja Grzyba – dla prezesów: T. Maka, K. Jurkiewicza, R. Kupijaja.

– Dzisiaj mamy wielkie święto jednostki OSP w Szklarce Myślniewskiej. Druhu prezesie, możesz się czuć spełniony – zwrócił się do prezesa miejscowej jednostki, wicestarosta L. Janicki. – To jest święto jednostki, ale także władz miasta i dlatego pragnę panu burmistrzowi pogratulować.

Z gratulacjami pośpieszył również st. bryg. Piotr Mazurkiewicz – komendant PSP Ostrzeszów. Życzenia dla strażaków przekazały również panie z Koła Gospodyń Wiejskich, dołączając nalewkę dla prezesa. Panie z KGW zadbały też oto, co w czasie uroczystości znalazło się na stołach, za co im chwała.

Na koniec głos zabrał prezes Kupijaj. Dziękował za odznaczenia i za wszystkie ciepłe słowa pod adresem jednostki. Mówił też o środkach, jakie tutejsza OSP musiała wyasygnować na budowę garażu i na zakup pojazdu. Ale dzięki pomocy mieszkańców Szklarki Myślniewskiej i sponsorów, teraz można cieszyć się z tych dokonań.

Dołączamy się do wszystkich serdecznych życzeń. Niech św. Florian zawsze wspomaga strażacką brać.

K. Juszczak

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne