piątek, 21 czerwca 2024, 7:34

Do wycinki zakwalifikowano 97 drzew (Trasa Grabów – Doruchów)

W ostatnim czasie na drzewach rosnących przy drodze wojewódzkiej nr 450 (odcinek Grabów nad Prosną – Doruchów) naniesiono farbą jakieś oznaczenia; pojawiło się również dodatkowe oznakowanie informujące o wypadkach.

Właśnie te tajemnicze cyfry, naniesione na pnie drzew, i nowe znaki, sprowokowały nas do wysłania pytania do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, czy na tej trasie planuje się wycinkę drzew albo/i inne „zabiegi” poprawiające bezpieczeństwo.
Oto odpowiedź zarządcy:
W odpowiedzi na Państwa pytania informuję, że Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zlecił przegląd drzewostanu na całej długości (44,5 km) drogi wojewódzkiej nr 450 od Grabowa nad Prosną do granicy województwa wielkopolskiego. Wykonana ekspertyza miała na celu określenie stanu fitosanitarnego drzew, wskazanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych, a także wyznaczenie do wycinki tych drzew, które są w złym stanie i zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Na wskazanym przez Państwa odcinku drogi od Grabowa nad Prosną do Doruchowa do wycinki zakwalifikowano (i oznaczono pomarańczową farbą) 97 drzew. Jednak taka kwalifikacja nie oznacza jeszcze wycinki. Najpierw WZDW musi uzyskać stosowne zgody władz gmin (postępowanie administracyjne jest w toku). Władze gmin z kolei muszą uzgodnić projekty swoich decyzji  z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, która – jak warto zauważyć – w ostatnim czasie nie uznała szeregu posiadanych przez nas i dotyczących m.in. bezpieczeństwa na innych drogach wojewódzkich opinii biegłych sądowych dendrologów.

Z-ca Dyrektora
Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
( – )
Andrzej Staszewski   

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne