sobota, 13 lipca 2024, 11:41

11 przykazanie – nie zaśmiecaj!

28 stycznia Strażnicy Miejscy, odpowiadając na mailowe zawiadomienie mieszkańca dotyczące dzikiego wysypiska śmieci przy lesie w Rojowie podjęli interwencję w tej sprawie. W toku podjętych czynności ustalili, że właścicielami tych śmieci są  mieszkańcy budynku jednorodzinnego, przy którym wyrzucono śmieci oraz mieszkanka gminy Kobyla Góra. 

W toku podjętej na podstawie Ustawy o Ochronie Środowiska kontroli ustalono, iż w budynku jednorodzinnym skąd pochodziła część wyrzuconych śmieci, zamieszkuje 10 osób, a zadeklarowana w Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów liczba zamieszkałych osób nie odzwierciedla stanu faktycznego. Brak odpowiedniej ilość koszy wynikający z błędnej deklaracji przyczynił się do braku miejsca na odpady i pozbywanie się ich niezgodnie z przepisami. Aktualnie jest prowadzone postępowanie mające na celu aktualizację ilość zamieszkujących tam osób i dostarczenie potrzebnej ilości pojemników na odpady.  

Przypominamy, że zgodnie z art. 10 pkt. 2b Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 2a ust. 5 albo art. 6m ust. 1, 11 lub 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny w wysokości do 500 zł. 

W ramach interwencji ustalono również właścicielkę części śmieci. Mieszkankę gminy Kobyla Góra ukarano za ten czyn mandatem karnym w maksymalnej wysokości przewidzianej przez Kodeks Wykroczeń  – 500 zł.

Niestety dzikie wysypiska śmieci (nie tylko w lasach) pojawiają się dość często i równie często właściciele pozostawionych w ten sposób śmieci zostają ukarani za to przewinienie mandatami karnymi.

Przypominamy, że zgodnie z paragrafem Art.  145. § 1.

Kto zanieczyszcza lub zaśmieca obszar kolejowy lub miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych.

Dziękujemy za czujność naszym mieszkańcom. Pamiętajmy, że razem tworzymy przestrzeń w której żyjemy i razem dbajmy o to, aby wszystkim żyło się w niej jak najlepiej.

ostrzeszow.pl

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne