niedziela, 16 czerwca 2024, 9:56

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw w prokuraturach okręgu ostrowskiego

Wzorem lat ubiegłych w dniach 22 – 28 lutego 2021 r. prokuratorzy okręgu ostrowskiego wezmą udział w organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości „Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

W ramach akcji wyznaczeni prokuratorzy, asesorzy i asystenci prokuratorów w dniach 22-26 lutego 2021 r. będą udzielać w siedzibach swoich jednostek bezpłatnych porad prawnych wszystkim zainteresowanym tą formą pomocy.
Celem zapewnienia bezpieczeństwa obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w okresie trwającego nadal stanu epidemii, porady prawne osobom pokrzywdzonym udzielane będą w wyznaczonym w tym celu pomieszczeniu (w jednostkach prokuratur, które dodatkowymi pomieszczeniami dysponują) z zachowaniem reżimu sanitarnego, w godzinach od 11:00-13:00. Natomiast w godzinach 9:00-11:00 i 13:00-16:00 udzielanie porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem odbywało się będzie wyłącznie telefonicznie.
Celem obchodzonego corocznie „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” jest udzielnie niezbędnych informacji ofiarom przestępstw oraz wskazanie instytucji zajmujących się pomocą pokrzywdzonym.
W prokuraturach okręgu ostrowskiego, przy wejściach do budynków i na tablicach ogłoszeń, zostaną umieszczone informacje o miejscu, czasie i sposobie pełnienia dyżurów przez pracowników prokuratur.

Maciej Meler
Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej
w Ostrowie Wielkopolskim

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne