wtorek, 23 lipca 2024, 10:46

Trwa nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30 lat

23 marca Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie uruchomił nabór wniosków pracodawców w sprawie organizacji staży dla osób powyżej 30 roku życia zarejestrowanych w tutejszym PUP jako bezrobotne w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób  bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie ostrzeszowskim (V)” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 6. Rynek pracy, Działanie 6.1- Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020  współfinansowanego  z  Europejskiego Funduszu  Społecznego.

Nabór potrwa do 31 marca.
Szczegóły – pod linkiem: https://ostrzeszow.praca.gov.pl/-/9824542-nabor-wnioskow-o-zorganizowanie-stazu-dla-osob-pow-30-r-z-wrpo-v

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne