sobota, 20 lipca 2024, 23:04

Szanujemy wodę! Rusza Deszczówka 4.0!

Samorząd Województwa Wielkopolskiego od roku 2020 realizuje program retencjonowania
i wykorzystywania wód opadowych z dachów pn. „Deszczówka”, wspierając tym samym jednostki samorządu terytorialnego w łagodzeniu negatywnych skutków zmian klimatu. Dotychczas dzięki tym działaniom na terenie naszego województwa udało się nawodnić blisko pół miliona metrów kwadratowych terenów zielonych. 1 grudnia 2022 r. ruszył nabór wniosków do nowej edycji tego programu.

Celem programu jest przeciwdziałanie skutkom suszy w wielkopolskich gminach i powiatach, spowodowanych coraz częstszymi problemami z brakiem wystarczającej ilości opadów, jak również wydłużaniem się okresów bez opadów w czasie wegetacji roślin.

Działania finansowane przez program „Deszczówka” przyczyniają się do wymiernych korzyści, zarówno przy nawadnianiu terenów zielonych wodą opadową, jak również poprzez odciążenie systemów kanalizacji deszczowej przy tzw. deszczach nawalnych, których efektem mogą być lokalne powodzie lub podtopienia. Sięgając po dotację, beneficjent niejako automatycznie potwierdza swą dbałość o klimat i ochronę środowiska.

Do tej pory na realizację programu Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył blisko 4 miliony złotych, wspierając realizację ponad 80 inwestycji w całym województwie. W tegorocznej edycji programu zwiększyliśmy do 120 tysięcy złotych wysokość możliwej do uzyskania dotacji, stanowiącej nawet do 80% sumy kosztów inwestycji. Zachęcam do udziału w czwartej edycji programu „Deszczówka” – mówi Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Już dziś powstała w ramach programu infrastruktura pozwala na zmagazynowanie rocznie ponad 20 tysięcy m3 wody deszczowej zebranej z dachów budynków użyteczności publicznej i nawodnienie blisko 500 tysięcy m2 terenów zielonych.

Podczas dotychczas zrealizowanych edycji programu pn. „Deszczówka” beneficjenci najczęściej umieszczali zbiorniki przy placówkach edukacyjnych – szkołach lub przedszkolach. Instalacje pozwalające na zbieranie wody deszczowej pojawiły się także przy bibliotekach, domach kultury, świetlicach wiejskich, a nawet szpitalach – dodaje Szymon Wdowczyk, wicedyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW w Poznaniu.

Zgromadzona i zaoszczędzona w ten sposób woda służy m.in. do nawadniania szkolnych boisk sportowych oraz terenów zielonych wokół budynków.

Wnioskodawca, czyli jednostka samorządu terytorialnego (miasto, gmina lub powiat), może ubiegać się o dotację w wysokości do 120 tysięcy złotych na jedno zadanie. Każda z jednostek może w ramach naboru złożyć nawet dwa wnioski, obejmujące budowę systemów magazynowania (element konieczny) i rozprowadzania wody deszczowej, a tym samym uzyskać wsparcie w wysokości do 240 tysięcy złotych.

W celu uzyskania większej ilości informacji zapraszamy do kontaktu:

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, telefon: 61 626 65 00, adres e-mail: dr.sekretariat@umww.pl

strona internetowa: www.umww.pl/program-deszczowka

Nabór wniosków do programu pn. „Deszczówka” trwa do 28 lutego 2023 r. Wnioski można składać osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne