Reklama

piątek, 1 marca 2024, 5:38

„STRZEGOWA” informuje

Spółka Wodna „STRZEGOWA” w Ostrzeszowie informuje, że ze względu na wprowadzenie w dniach od 22 do 25 marca br. do urządzeń kanalizacyjnych MiG Ostrzeszów odpadów tłuszczowych i substancji podatnych na pienienie, czego skutkiem było pogorszenie się parametrów wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych, zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające, prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Ostrzeszowie.

Ponadto, aby uchronić środowisko przed jakimkolwiek zanieczyszczeniem, Spółka Wodna „STRZEGOWA” podjęła działania wstrzymujące wypływ ścieków oczyszczonych do rzeki Strzegowa, a tym samym rozpoczęła ich retencjonowanie na terenie oczyszczalni ścieków. Ścieki te zostaną powrotnie zawrócone do ciągu technologicznego w celu ich ponownego oczyszczenia i odprowadzenia do odbiornika.
Jednocześnie informujemy, że dopóki nie zostanie oczyszczona całkowita ilość ścieków przetrzymanych w stawie retencyjnym, czasowo mogą pojawić się w okolicy terenu oczyszczalni nieprzyjemne zapachy, specyficzne dla gospodarki ściekowej.

Z poważaniem
Dyrektor Leszek Stach
Spółka Wodna „STRZEGOWA”

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne