czwartek, 23 maja 2024, 12:12

Ratownicy medyczni dziękują i proszą o pomoc

Koronawirus Sars-CoV-2 ma różne oblicza. Jednych zabiera, innym daje szanse. Jednych zamyka w domach, innym każe walczyć o każdy oddech chorego człowieka. To my, załoga karetki walczymy codziennie. O pacjentów, o siebie, o to, jak przetrwać w tych trudnych czasach pracując ponad siły, ponad podstawowy wymiar czasu pracy, ponad własny strach i przerażenie.

Niepewność jutra każe nam prosić o niezbędny dla nas sprzęt:
– kombinezony,
– maski FFP2, FFP3,
– okulary ochronne,
– ochraniacze na buty,
aby chronić nas i Was. Bez tego nie tylko walka z niewidzialnym koronawirusem jest z góry przegrana, przegrana będzie też walka o ludzkie życie – nasze i Wasze.
Jednocześnie, będąc ogromnie wdzięczni, pragniemy podziękować: Piotrowi Paruszewskiemu, Dawidowi Urbanowi, Robertowi Iwanowi, Aleksandrowi Trybusowi, Zofii Witkowskiej, Krystynie Sikorze, Rafałowi Zawadzie, Beacie Calińskiej, Hannie Bogaczyk, Agnieszce Zimnej, Aleksandrze Jankowskiej, Agnieszce Bocianowskiej, Agnieszce i Dawidowi Wilkom, Adamowi Wypchle, harcerkom i harcerzom ZHR.
Okazane serce, wsparcie i zrozumienie naszych potrzeb pozwala nam walczyć dalej i patrzeć  z nadzieją w przyszłość. Jeżeli ktoś mógłby przekazać wymienione rzeczy, proszony jest o kontakt z Bartoszem Piaseckim, tel. 665-841-371

Z wyrazami szacunku i wdzięczności kierownik Ratownictwa Medycznego OCZ
Bartosz Strzelecki wraz z całym zespołem

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne