czwartek, 23 maja 2024, 12:05

Pożegnanie burmistrza Zbyszka Szmaja

Tłumy ostrzeszowian, poczty sztandarowe, dziesiątki delegacji, a przede wszystkim rodzina i przyjaciele pożegnali dziś (4 lutego) śp. Zbyszka Szmaja. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się mszą św. w intencji zmarłego odprawioną w kaplicy cmentarnej. Przewodniczył jej ks. prałat Leszek Szkopek – proboszcz parafii farnej w Ostrzeszowie. Byłego burmistrza miasta żegnali przedstawiciele władz, przedstawiciele ZS nr 1, którym przez ponad dwadzieścia lat kierował oraz przyjaciele.

We wszystkich wystąpieniach podkreślano wielką dobroć i życzliwość emanującą od śp. Zbyszka Szmaja. Wspominano o dokonaniach i talentach organizacyjnych byłego burmistrza, mówiono o jego otwartości i szacunku wobec drugiego człowieka.
Po mszy ruszył kondukt pogrzebowy. Na przedzie, zaraz za krzyżem, maszerowała Miejska Orkiestra Dęta, przygrywając żałobnikom. Trzykrotna salwa armatnia stanowiła zwieńczenie uroczystości.
Zbyszko Szmaj zmarł 1 lutego 2021 r.

K.J.


Więcej nt. uroczystości pogrzebowych byłego burmistrza w najbliższym „Czasie Ostrzeszowskim”.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne