czwartek, 23 maja 2024, 20:16

Ostrzeszowscy strażacy odebrali nowy wóz

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie, pozyskała w listopadzie br., średni samochód ratowniczo – gaśniczy (kategorii terenowej) do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie.

Strażacki wóz zbudowany jest na podwoziu IVECO EUROCARGO; karosowała go i dostarczyła firma MOTO TRUCK.
Zakup pojazdu w kwocie 1 215 240,00 zł został sfinansowany w ramach projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Pojazd wyposażony jest w zbiornik wodny o pojemności 2500 l, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 250 l oraz dodatkowy zbiornik środka pianotwórczego do systemu piany sprężonej o pojemności 100 l. Autopompa o wydajności 3700 l/min dodatkowo wyposażona jest w system piany sprężonej powietrze – woda – piana.
Pojazd posiada pełne wyposażenie, w tym między innymi: sprzęt i armaturę do podawania wody i piany, aparaty ochrony dróg oddechowych, zestaw do udzielania KPP (kwalifikowanej pierwszej pomocy), radiotelefony, latarki, sprzęt oświetleniowy, pilarki spalinowe do drewna, podręczny sprzęt burzący.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne