piątek, 21 czerwca 2024, 7:51

Nowi – starzy sołtysi

GMINA OSTRZESZÓW
Mieszkańcy sołectw z gminy Ostrzeszów podczas zebrań wiejskich wybierają sołtysów i rady sołeckie na nową kadencję. W większości sołectw funkcje te sprawować będą „starzy” nowi sołtysi. Na sprawdzonych szefów sołectw postawili mieszkańcy Myj, Bledzianowa, Zajączek i Niedźwiedzia.

Są nimi (w nawiasach daty zebrań wyborczych):

– Myje (11 lutego) – sołtys – Sławomir Michalak, Rada Sołecka: Teresa Ławicka, Barbara Radziszewska, Aneta Szadkowska, Elżbieta Wieczorek, Krzysztof Wieczorek, Michał Wrzesiński.
– Bledzianów (12 lutego) – sołtys – Andrzej Bodył, Rada Sołecka: Sławomir Odrobiński, Marcin Czajkowski, Krzysztof Turek, Łukasz Kardaś, Grzegorz Spychalski, Dorota Spychalska.
– Zajączki (13 lutego) – sołtys Marian Adamski, Rada Sołecka: Mirosław Górny, Kazimierz Jurkiewicz, Jan Kocerka, Grzegorz Kwapisz, Sławomir Sokołowski, Eugeniusz Ślęzak.
– Niedźwiedź (15 lutego) – sołtys – Małgorzata Krawczyk, Rada Sołecka: Iwona Dembska, Maria Dymała, Feliks Guzenda, Jerzy Kędzia, Rafał Łopata, Damian Piórek.

GMINA GRABÓW

Dębicze
14 lutego zebraniem sprawozdawczo-wyborczym w Dębiczach rozpoczął się cykl zebrań wiejskich w gm. Grabów nad Prosną. Sołtysem ponownie wybrano Tadeusza Stępnia. Za jego kandydaturą głosowało 39 spośród 47 obecnych na zebraniu osób. Dotychczasowy sołtys był jedynym zgłoszonym kandydatem do pełnienia tej funkcji.W składzie Rady Sołeckiej znaleźli się: Bożena Szewczyk, Maria Włodarczyk, Stanisław Adamski, Tomasz Kędzia, Małgorzata Mrowińska.

Chlewo
Kolejnym sołectwem, w którym odbyło się zebranie wyborcze było Chlewo. Tu również wszystko zostaje po staremu. Funkcję sołtysa powierzono dotychczasowej pani sołtys – Marii Suskiej.
W zebraniu uczestniczyło 48 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. Zgłoszono dwoje kandydatów: Marię Suską i Marcina Matuszewskiego. Dotychczasowa sołtys otrzymała 27 głosów, zaś Matuszewskiego poparło 20 mieszkańców. Maria Suska funkcję sołtysa pełni nieprzerwanie od 2007 roku. W skład Rady Sołeckiej weszli: Dariusz Jasik, Dagmara Klepacz, Sławomir Matuszewski, Mariusz Mielcarek, Iwona Nowak.

GMINA MIKSTAT

W mieście i gminie Mikstat dotąd odbyły się wybory w trzech sołectwach – tu także wszędzie wybrani zostali dotychczasowi sołtysi.

Kaliszkowice Ołobockie
10 lutego odbyły się wybory w Kaliszkowicach Ołobockich. Wzięło w nich udział 47 mieszkańców. Sołtysem został Roman Dombek, będąc jedynym kandydatem do tej funkcji. W Radzie Sołeckiej znaleźli się: Izabela Chrobak, Łukasz Dybul, Paulina Kałużna, Jolanta Mądra.

Komorów
Również 10 lutego wybierali mieszkańcy Komorowa. Jedynym kandydatem był dotychczasowy sołtys Sławomir Kmiecik, który uzyskał 56 głosów (57 osób uczestniczyło w zebraniu). W skład Rady weszli: Dariusz Chlasta, Maciej Jangas, Krzysztof Szymczak, Błażej Śpigiel.

Kaliszkowice Kaliskie
W niedzielnych wyborach uczestniczyło 58 mieszkańców. Sołtysem została Barbara Rasiak, uzyskując 44 głosy. Jej kontrkandydatka – Mariola Kantecka – otrzymała poparcie 14 osób. Do Rady Sołeckiej weszli: Wioletta Drabent, Eryk Hełka, Tomasz Maciejewski, Robert Strzelec.
Ponownie wybranym sołtysom w każdej z gmin gratulujemy zaufania mieszkańców. Życzymy powodzenia w nowej kadencji.

K.J.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne