piątek, 19 lipca 2024, 1:00

Kolejna zmiana na stanowisku komendanta

27 czerwca o 12:30 w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrzeszowie odbyła się uroczysta zbiórka, w której udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu – insp. Tomasz Olczyk oraz kadra kierownicza ostrzeszowskiej jednostki. Uroczystość związana była ze zdaniem i powierzeniem obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie, w związku z podjęciem decyzji przez pełniącego dotychczas obowiązki komendanta nadkom. Krystiana Łapińskiego o przejściu na emeryturę.

Zgodnie z obowiązującym ceremoniałem zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu przez pełniącego obowiązki Naczelnika Wydziału Prewencji nadkom. Jarosława Hyłkę, a po przywitaniu obecnych na uroczstości osób Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu podkom. Paweł Mikołajczak odczytał rozkazy personalne.

Po ich odczytaniu nadkom. Krystian Łapiński złożył meldunek o zdaniu obowiązków komendanta, natomiast mł. insp. Waldemar Sip, dotyczchasowy Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie zamedlował gotowość do objęcia obowiązków szefa ostrzeszowskiej jednostki, co zostało przypieczętowane wręczeniem rozkazu personalnego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Mł. insp. Waldemar Sip służbę w policji rozpoczął w roku 1997. Początkowo pełnił służbę w Komisariacie Policji w Kraszewicach, a następnie już jako funkcjonariusz pionu kryminalnego w Komisariacie Policji w Grabowie nad Prosną. W roku 2011 został przeniesiony do Wydziału Kryminalnego ostrzeszowskiej komendy, a rok później objął stanowisko zastępcy naczelnika tegoż wydziału. Kolejnym etapem kariery zawodowej było objęcie w styczniu 2017 roku przez mł. insp. Waldemara Sipa funkcji Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie. 

Obecny szef ostrzeszowskiej komendy w roku 2015 został również odznaczony Brązowym Medalem za długoletnią służbę.

Odchodzącemu po 27-latach na zasłużnoną emeryturę nadkom. Krystianowi Łapińskiemu życzymy samych pięknych dni i realizacji dotychczas niespełnionych planów i marzeń, a obejmującemu obowiązki komendantowi życzymy sukcesów w dalszej pracy zawodowej.

KPP Ostrzeszów

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne