piątek, 21 czerwca 2024, 7:11

250 zł za numerek

Do 250 zł mandatu może otrzymać właściciel, zarządca, dozorca lub użytkownik nieruchomości, jeśli nie dopełni obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu numeru posesji. Trzeba również pamiętać, aby numer ten był dobrze widoczny i czytelny, nie może np. być zasłonięty gałęziami.

Ostrzeszowscy policjanci apelują do mieszkańców powiatu o zaopatrzenie posesji, budynków w tabliczki z numerami porządkowymi, nazwą ulicy, placu albo miejscowości. Niestety, bardzo często zdarza się tak, że ratownicy, wezwani na miejsce zdarzenia, mają problem z odnalezieniem właściwego adresu. Właściwe oznakowanie posesji skróci czas dotarcia służb ratunkowych do osób potrzebujących pomocy.
Nasi funkcjonariusze sukcesywnie, do 30 kwietnia br., będą „odwiedzać” posesje, których budynki mają nieczytelny, niewidoczny numer porządkowy bądź w ogóle go nie posiadają.

Reklama
Reklama

Ogłoszenia

ogłoszenia o pracę

Teksty płatne